Laatste Nieuws:

(Zie nieuws)

Facebook

Nieuws.

 


Gemeenteraad – woensdag  5 juli 2017: aanvang 18.30 uur     
agendapunt:7

 

7.B .4  Voorbereidingskrediet onderwijs en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht 

Wethouder Kamphuis

pdf 01 Voorblad.docx (219KB)

pdf 02 Raadsvoorstel.pdf (2,8MB)

pdf 03 Raadsbesluit concept.docx (204KB)

pdf Technische vragen CDA onderwijsvoorziening en sportvelden 20170615.docx (115KB)

pdf Memo aan cie EMSV iz beantwoording vragen CDA.pdf (2,3MB)

pdf Memo Beantwoording vragen Cie EMSV iz voorbereidingskrediet onderwijs- en sportvoorzi.pdf (1,1MB)

pdf notities zijn te downloaden via gemeentelijke website: Klik hier


De Aldenhofweg wordt voorzien van nieuwe voetgangers oversteekplaatsen en bebording ter hoogte van de rotondes. Voor deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat deze weg wordt afgesloten voor alle verkeer. De werkzaamheden staan gepland voor zondag 2 juli 2017 vanaf 7.30 uur tot 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid volgens bijgevoegde omleidingsroute.

 

Klik hier voor het programmaboekje: Summer Fair 2017
Programma Summer Fair (17 juni en 18 juni)

 

Inschrijfformulier: Hiël Obbeeg Bak

 


Aan: alle 55 plussers uit Obbicht en omstreken ‘ Obbeegs Zomerfiës’ 17 en 18 juni a.s.


Geachte dames en heren,  Zoals u weet is er geen zomer- en winterkermis meer in Obbicht. Op verzoek van de gemeente hebben wij daarom, samen met verschillende verenigingen, gezocht naar een alternatief. Vorig jaar hebben wij om die reden een alternatieve kermis gorganiseerd die zo goed is bevallen dat wij dit jaar een uitgebreider programma hebben uitgewerkt. Zo staat er op de markt op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni een feesttent. Dit zodat u in alle gevallen droog zit! Daarbij is aan alle leeftijden gedacht dus ook aan u: de senioren uit ons dorp. Samen met verschillende verenigingen is er een mooi feestprogramma samen gesteld onder andere speciaal voor de 55 plussers uit Obbicht (en inwoners uit de nabije omgeving). Het programma, dat vrij toegankelijk is,
op zaterdag middag 17 juni is als volgt:

en verder………….:

17. 00 uur Barbeque buffet:
vrijblijvende  deelname na opgave en ontvangst van betaling van € 12,50 per persoon.
 

Dit bedrag kunt u contant betalen bij de medewerkers van het Wijkksteunpunt: “Bicht’ of per Bank op rekeningnummer:  NL73RABO 0137993269 met vermelding van uw naam (als u voor meerdere personen tegelijkertijd betaalt graag alle namen vermelden bij de betaling.

Het  Menu:
verschillende soorten vlees bestaande uit: gemarineerde halscarbonade/gemarineerde speklap/ barbecue worst/ maar ook: zalmfilet in zilverfolie met groenten bouqet /
aangevuld met:

koude schotel/vlinderpasta salade/gemengde rauwkostsalade/farmersalade.
Diverse sauzen/Kruidenboter/2 soorten stokbrood/Perziken. Dit menu wordt verzorgd door Dave Culiniar inclusief service en bediening en verdere aankleding van het buffet!

Let op: uw aanmelding geldt als de betaling is ingekomen contant of per bank.
Uiterste datum waarop het te betalen bedrag is ingekomen is: donderdag 8 juni!

Mocht u niet deelnemen aan het buffet bent u evengoed hartelijk welkom op het Obbeegs Zomerfiës!

Foto-expositie: Wij hebben een plekje ingericht met daarop oude foto’s van Obbicht. Heeft u nog oude foto’s met of zonder personen erop neemt u die dan mee naar het feest!  Wij hangen die op een daartoe speciaal ingerichte plek voor u op. Schrijft u uw naam op de achterkant van de foto dan kunt u deze na afloop weer mee naar huis nemen. U kunt de foto’s ook vooraf inleveren bij Harrie Vrehen of medewerkers van het Wijksteunpunt.
Met dank aan: Ouderenvereniging Obbicht, Zonnebloemvereniging en alle medewerkers van het wijksteunpunt “Bicht”


                                                                                                                                                         


Aan allen,

De gemeente heeft meerdere verzoeken gekregen om de maximale rijsnelheid op de Bornerweg te verlagen. Hierop is de gemeente de procedure gestart om de snelheid op de Bornerweg e.o. terug te brengen van 80 km naar 60 km. Deze maatregel is namelijk verkeersbesluit plichtig !

Zie bijgevoegde tekeningen.

Zodra verkeersbesluit is genomen zal de (snelheids)inrichting van de wegen (v.w.b. de bebording) worden aangebracht.

 


ReShare kledinginzameling.

Op vrijdagochtend 12 mei wordt door Basisschool de Kingbeek in Obbicht en in Grevenbicht een inzamelactie van ReShare (Leger des Heils) gehouden. Van de opbrengst worden diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.

Wat kunt u inleveren:
Alle draagbare boven- en onderkleding, draagbare schoenen (per paar gebonden), huishoudtextiel (washandjes, handdoeken, tafellakens, dekens, kussenslopen), zachte knuffelbeesten.

U kunt op vrijdag 12 mei s'ochtends van 8u00 tot 9u00 uur uw dichtgebonden plastic zakken inleveren in Obbicht bij de ingang van de onderbouw (ingang markt) en in Grevenbicht bij de boom die staat aan het Sint Catharinaplantsoen (waar de bovenbouw hun fietsen parkeren).

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking en bijdrage.
Oudervereniging Basisschool de Kingbeek.De Sittarderweg/Bornerweg (vanaf viaduct A2 Born tot aan komingang Limbricht) wordt in het weekend van 21 april a.s. in zijn geheel voorzien van nieuwe asfalt voor de rijbanen en de fietspaden (inclusief "flappen" aan beide zijdes) !

Hiervoor is het noodzakelijk om de weg in zijn geheel af te sluiten. E.e.a. wordt ook middels paginagrote publicatie in Born Aktueel kenbaar gemaakt !

 

Omleidingsroutes


Leerlingen krijgen les in programmeren en coderen.

Dagblad de Limburger vandaag 27 maart: kinderen van basisschool De Kingbeek uit Obbicht leren spelenderwijs over programmeerkunde 

 

 

 

 

Aan de inwoners van Obbicht


BEWONERSBRIEF

 

 

Holtum, 15 maart 2017.

 

 

Geachte mevrouw, meneer,


Op korte termijn begint Consortium Grensmaas met het aanleggen, versterken
en verhogen van de dijken langs de Maas op een traject van ongeveer twaalf
kilometer tussen Visserweert en Meers.


Ook in uw dorp vinden er werkzaamheden plaats. Het werk in Obbicht betekent
dat er door Consortium Grensmaas oeverbestorting moet worden aangebracht,
om te voorkomen dat de oevers bij hogere stroomsnelheden afkalven.


Voor de uitvoering van het werk aan de dijken moet ook klei worden
aangevoerd. Dat betekent dat in Obbicht korte tijd sprake zal zijn van extra
vrachtverkeer voor het transport van stortstenen en klei.


We willen u graag uitgebreid en gedetailleerd informeren over die werkzaamheden
in uw dorp. Daarom nodigen we u van harte uit voor een infoavond op
donderdag 30 maart om 19.30 uur in Harmoniezaal Concordia aan de
Koestraat 8 in Obbicht.


Even een geheugensteuntje. De dijkwerkzaamheden maken deel uit van het
project Grensmaas: de hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling die beide
betaald worden met de opbrengst van zand- en grindwinning. De dijken moeten
onderhanden worden genomen om de afspraak na te komen dat u op het einde
van dit jaar vijf keer minder risico op een overstroming loopt zoals in 1993.


Contractueel is vastgelegd dat Consortium Grensmaas het werk aan de dijken
openbaar moet aanbesteden. Dat is inmiddels gebeurd. De dijkversterking
wordt uitgevoerd door de Brabantse aannemer Martens en Van Oord. Ook
Waterschap Limburg, de beheerder van de dijken, is partner bij de uitvoering.
En natuurlijk is er goede afstemming met de gemeente Sittard-Geleen.

Om het voor u niet nodeloos ingewikkeld te maken, is afgesproken dat
Consortium Grensmaas in de aanloop naar- en tijdens de uitvoering
aanspreekpunt is voor de omgeving. Dat betekent dat u bij vragen of klachten
kunt rekenen op korte lijnen en de deur altijd voor u open staat voor eventuele
nadere informatie.


Wij hopen u donderdag 30 maart te mogen begroeten in Harmoniezaal
Concordia.


Met vriendelijke groet,
Kees van der Veeken
Directeur


 

 

 

 

 

PERSBERICHT


Holtum, 17 maart 2017.

 


Verhoging en verbreding als onderdeel project Grensmaas

 

Maasdijken tussen Meers en Visserweert worden versterkt

 

 

Consortium Grensmaas gaat over enkele weken aan de slag met het aanleggen, versterken
en verhogen van de dijken langs de Maas op een traject van ongeveer twaalf kilometer
tussen Visserweert en Meers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in het
laagwaterseizoen en zijn gepland tot medio oktober.


De dijken worden onderhanden genomen als onderdeel van het project Grensmaas, de
hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling die betaald worden met de opbrengst van
zand- en grindwinning. De dijkversterking is nodig om te voldoen aan de afspraak dat de
inwoners van Zuid-Limburg op 31 december van dit jaar vijf keer minder risico op een
overstroming lopen. Bij waterstanden, zoals tijdens de overstroming van 1993, houden de
inwoners van de Maasdorpen het dan droog.


De verhoging van de dijken blijft overigens beperkt tot maximaal 30 centimeter. De
versterking wordt vooral gerealiseerd door verbreding van de voet van de dijken. De klei die
daarvoor nodig is, wordt gewonnen in de uiterwaarden van de Maas in Nattenhoven en
Koeweide in Sittard-Geleen. Waar te weinig ruimte is om de dijken aan te pakken, worden
damwanden geplaatst en/of kademuren verhoogd.


In Maasband en Obbicht moet de Maasoever met het oog op hogere stroomsnelheden ook
extra beschermd worden door het aanbrengen van stortsteen. Consortium Grensmaas doet
dat ook met een klein stukje Vlaamse Maasoever bij Maasband, zo is afgesproken.


Contractueel is vastgelegd dat Consortium Grensmaas het werk aan de dijken openbaar
moet aanbesteden. Dat is inmiddels gebeurd. De dijkversterking wordt uitgevoerd door de
Brabantse aannemer Martens en Van Oord. Ook Waterschap Limburg, de beheerder van de
dijken, is partner bij de uitvoering.

Consortium Grensmaas gaat de inwoners over de werkzaamheden bijpraten tijdens zes
infoavonden.


Klik hier voor meer info
Op dinsdagmiddag 7 maart a.s. is er een snuffelmiddag op Basisschool De Kingbeek (op locatie Grevenbicht en op locatie Obbicht).

Ook peuterspeelzaal Jut en Jol, peuterspeelzaal Ibbeltje en kinderopvang
(KDV en BSO) Handj in Handj doen hier aan mee.

Zowel op beide basisscholen als bij de peuterspeelzalen als bij de kinderopvang kunt u eens een kijkje komen nemen, de ruimtes verkennen, kennis maken met de pedagogisch medewerkers, uw vragen stellen, en uw kindje al eens laten rond kijken.

We zien u graag op 7 maart tussen 15.30 en 17.30 uur!

Hopelijk tot ziens!

 

Vriendelijke groetjes,
Pedagogisch medewerkers
Jut & Jol – Ibbeltje - Handj in Handj


Toneelspelen in ObbichtUitnodiging inloopavond Verbreding A2 Het Vonderen-Kerensheide


 

 


Zondag 29 januari 2017

Klik hier om te reageren

Getuigen gezocht: autoinbraak Ecrevissestraat te OBBICHT


Geachte deelnemer,
De politie onderzoekt een autoinbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze autoinbraak.
De inbraak vond plaats op zondag 29 januari 2017 tussen 03:00 uur en 04:00 uur in de omgeving van Ecrevissestraat ter hoogte van pleintje te Obbicht.

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Toedracht: tank auto doorboren en benzine opvangen

Heeft u of één van uw huisgenoten:

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze autoinbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de "Reageren"-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Met vriendelijke groet,

uw wijkagent, Han Tummers
Telefoon: 0900-8844

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

BVH nummer: 2017015709


De nieuwsbrief van december 2016 kunt u hier bekijken: Klik hier

Geachte heer, mevrouw,

 

Mag ik uw aandacht vragen voor het volgende?

Voor de 13e keer organiseert CNME de Rollen samen met de gemeente Sittard-Geleen en Born de zwerfafvalactie. Ieder jaar is deze opruimactie een groot succes.

In 2016 deden maar liefst 784 kinderen en volwassenen van 9 basisscholen, 4 buurtverenigingen/wijkplatforms en 1 scoutinggroep enthousiast mee.

Samen verzamelden zij 192 zakken zwerfafval, 4 volle kruiwagens puin en 3 winkelwagens.

Het enthousiasme en de motivatie is ieder jaar weer goed merkbaar: volwassenen en kinderen voelen zich betrokken bij hun omgeving en ze zijn zich bewust van de waarde van een schone omgeving.

Bovendien heeft de opruimactie nog een ander effect: een schone omgeving nodigt uit tot schoon houden. Omstanders, die de opruimers hard aan het werk zien, zullen de omgeving  als schoner ervaren en zich ook netter gedragen.

 

 
Herhuisvesting school Obbeeg Beeg

 


Milieupark Born

 


Aangepast plan verbreding A2: drie verbindingen méér behouden

 

Niet vijf, maar twee van de zeventien oost-west-dwarsverbindingen onder of over de A2 komen te vervallen bij de verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen bij Echt en Kerensheide bij Sittard-Geleen.
(Bron: www.sittard-geleen.nieuws.nl

 

Lees meer


 

 

 

 

Aan de bewoners van de Maasstraat en omgeving
in Obbicht


BEWONERSBRIEF


Holtum, 18 oktober 2016.


 

 

Geachte mevrouw, meneer,

De kadewerkzaamheden langs de Maas in Obbicht werpen hun schaduw
vooruit.

Consortium Grensmaas start vrijdag 21 oktober met het rooien van ongeveer
dertig bomen langs de rivieroever ter hoogte van uw dorp. Het Consortium voert
die werkzaamheden nu al uit met het oog op de lage waterstand van de Maas.
Bovendien storen we nu geen broedende vogels.

Met het op korte termijn rooien van de bomen lopen we ook minder risico dat de
planning van de kadewerkzaamheden, vanaf april 2017, door eventueel
hoogwater moet worden bijgesteld.

Zoals tijdens de infoavond in maart van dit jaar medegedeeld, moeten ook in
Obbicht de dijken worden versterkt om aan het afgesproken beveiligingsniveau
van een overstromingsrisico van één keer in de 250 jaar te voldoen. Dat doen
we in samenwerking met waterschap Roer en Overmaas, de beheerder van de
dijken.

De kapwerkzaamheden nemen ongeveer een week in beslag. Het is mogelijk
dat u enige hinder ondervindt van de aanvoer van materieel en het transport
van de gekapte bomen. Daarvoor vragen we bij voorbaat om uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Kees van der Veeken
Directeur


 

 

Sint en Piet naar Obbicht
Van St. Nicolaas Comité 1989

 

De Sint heeft gehoord van zijn Pieten,
daar in Obbicht is het toch genieten.
Hij wil dan ook snel naar Obbicht voor een bezoek,
met zijn grote rode boek.

 

Op zondag 20 November 2016 zal hij arriveren
en gaan de Sint en zijn Pieten voor jullie dan ook graag vroeg uit de veren!

 

Voor alle kinderen, stoute en zoete,
lopen we dit jaar een andere route.
Vanaf het marktplein, om 14.00 uur lopen wij
onder muzikale begeleiding van de Schutterij

 

Kinderen van 0 t/m groep 4 kunnen in de Harmoniezaal genieten
van een leuke act en natuurlijk Sint en zijn Pieten.

 

Groep 5 t/m 8 krijgen een leuke film te zien,
in de Obbichter voetbal-kantien.

 

Om 17.00 uur is de Goede Sint moe
en gaat iedereen weer naar huis toe.

 

Terugdenkend aan een fijne middag met Sint en zijn Pieten
kunnen jullie van een gezellige Sinterklaastijd gaan genieten!Aanpassing kruispunt Sluisweg - Obbichterweg.

 

Geachte mevrouw/meneer,

 

 

Het kruispunt Sluisweg – Obbichterweg is een gevaarlijk kruispunt voor overstekende fietsers. Dit komt door het relatief hard rijden en het beperkte uitzicht vanuit de Obbichterweg. Wij willen de verkeersveiligheid op dit kruispunt verbeteren. Dit is voor ons de reden om het kruispunt aan te passen. In deze brief kunt u lezen wat we willen veranderen en hoe we dat gaan doen.

 

Wijziging
Het kruispunt wordt zo veranderd dat er middenbermen op de Sluisweg worden gemaakt waardoor fietsers in twee keer kunnen oversteken. Het snelheidsregime wordt aangepast door verplaatsing van de komgrens tot voorbij het kruispunt. Door het aanbrengen van inleidende markering wordt de automobilist er op gewezen dat het snelheidsregime is veranderd.

Bovenstaand is de wijziging aan het kruispunt weergegeven.

 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is alleen recht doorgaand verkeer mogelijk over de Sluisweg. De aansluitingen van de Obbichterweg op het kruispunt worden dichtgezet. De weg wordt in twee fases aangepast. Er blijft altijd één rijbaan over voor het verkeer. Om het verkeer te regelen worden er tijdelijke verkeersregelinstallaties geplaatst, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers. Verkeer naar en vanaf Obbicht wordt via Grevenbicht omgeleid.

 

Planning
De werkzaamheden worden door aannemer Kurvers uit Heerlen uitgevoerd. Kurvers start op 31 oktober met de eerste werkzaamheden. Het werk zal eind november zijn afgerond.

 

Vragen

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met projectleider Thijs Van Pol of wijkcoördinator Jean Hoedemakers. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 046. U kunt ook mailen naar thijs.vanpol@sittard-geleen.nl.

 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen,
namens dezen,
Teammanager projecten,
ing. A. Velderman

 

Bewonersbrief


'Alles in beweging'

Obbicht: Woensdag 28 september
Extra fietscontrole/reparatie op 27 september van 8.30-12.00 uur Tweewielers Leon Hecker
Broodje gezond 12.30 uur Dave Culinair (€ 3.50)
Doorlopend muziek DJ J. Delbressine
Doorlopend koffie/thee/frisdrank
Voor inwoners uit Obbicht én omgeving!

Project van: Wijksteunpunt 'Bicht', Stichting Ecsplore, Ouderenvereniging en JBV 'In de keezelbak' het Dorpsplatform Obbicht en alle hierna genoemde deelnemers!Tijdelijke afsluiting fietspad en voetpad Obbicht/Grevenbicht

 

Definitief Verkeersbesl uit (Mandaatbesluit)

Tijdelijke afsluiting fietspad en voetpad Obbicht/Grevenbicht Registratienummer 2016/1708596

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen:

1. Besluiten: Voor het vanwege werkzaamheden tijdelijk (langer dan 16 weken maar korter dan een half jaar tussen 15 april en 15 oktober 2017) afsluiten van het fietspad tussen Obbicht en Grevenbicht met de namen: Harrecoven, Dijk Obbicht, Dijkvoetpad Obbicht en een stuk van de veldweg Batstraat en het voetpad (Dijk Obbicht) dat over de kade loopt achter de woningen van de Maasstraat in Obbicht de onderstaande verkeersmaatregel te nemen: • Het plaatsen van het bord "Gesloten voor alle verkeer" (bord C01) met schrikhekken op diverse plaatsen. Zoals aangegeven op de bij het besluit horende tekening.

Lees verder


Afsluiting Brug Berg aan de MaasWerkt echt!!

Enquete Ontmoetingsplek.

 

De resultaten van de Enquete Onrmoetingsplek staan nu op de site.

klik hier voor de resultaten


Veiligheid – Spreekuur Wijkagent??

 

Geachte inwoners Obbicht,
Behalve de realisatie van de WhatsApp in Obbicht, waarvan bekend is dat dit inmiddels is gebeurd, staat ook het organiseren van een spreekuur met de wijkagent – Han Tummers - op de speerpuntenlijst van uw Dorpsplatform. Voordat wij een spreekuur organiseren hebben wij echter een vraag aan u. Veiligheid kent veel verschillende vormen waarbij u kunt denken aan: veiligheid in de leefomgeving, veiligheid voor kinderen of andere leeftijdsgroepen, verkeersveiligheid, sociale veiligheid etc. Onze vraag is als volgt: Zijn er thema's- onderwerpen die inwoners zouden willen bespreken met de wijkagent? Zo ja wilt u dan dit per e-mail aan ons te laten weten en een berichtje sturen dat kan naar: dorpsplatformobbicht@g,mail.com u kunt natuurlijk ook iemand van het bestuur persoonlijk aanspreken! Helpt u ons mee verder werken aan een veilige omgeving!

 


Summer Fair 2016! Bedankt!

 

Beste inwoners,


Inmiddels heeft de werkgroep Summer Fair de balans opgemaakt en wij komen tot de conclusie dat de eerste Summer Fair een prachtige activiteit was die zeker voor herhaling vatbaar is! Dit resultaat mede dankzij u, de bezoekers en de vele vrijwilligers! Speciaal ook bedankt de omwonenden rond de markt die hun medewerking hebben verleend waardoor op zondagochtend de markt volledig vrij was en de alternatieve kermis opgebouwd kon worden. Dank ook aan de Harmonie en Schutterij voor hun aanwezigheid. Kortom dank aan allen die, op welke wijze dan ook, hun steentje hebben bijgedragen! Veel inwoners hebben ons complimenten gegeven, en tevens zijn er enkele verbetersuggesties gedaan. Deze verbeteringen nemen wij mee naar volgend jaar!

Volgend jaar Summer Fair 2017 zondag 18 juni en mogelijk ook nog een extra activiteit op zaterdag 17 juni. Wij zijn alweer doende met de voorbereidingen en gaan er een 'tandje' bijzetten, in 2017 gaan wij dus voor een verder doorontwikkeld programma! Reageren? Meedoen? fairobbicht@gmail.com
Noteert u 17 en 18 juni 2017 alvast!

De foto's van Koningsdag staan online Klik hier.

Geachte inwoners,

De weersvoorspellingen voor morgen zijn niet gunstig maar wij wachten even af op morgenochtend. U moet er rekening mee houden dat er in elk geval, mocht een buitenprogramma niet verantwoord zijn, er een alternatief programma voor de kinderen is. Besluitvorming over hoe het programma eruit ziet wordt door de werkgroep morgenochtend genomen. Uiterlijk 10.30 uur staat dit op onze facebookpagina; kortom er is in alle gevallen een programma en bij slecht weer een aangepast programma! AUB delen en andere inwoners informeren. Tot morgen!

Kermis Obbicht: ontwikkelingen, resultaten enquête en hoe verder!


Aanleiding:

Kort voor de Dorps- driedaagse juni jl. verzocht de gemeente Sittard-Geleen het Dorpsplatform te bespreken/onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de kermis van Obbicht in een 'nieuw jasje' te steken. Officieel waren er, tot dan, twee momenten in het jaar kermis: in de praktijk stonden alleen in het najaar nog attracties op de markt. Bekend is dat de kermissen in de kleine kernen onder druk staan, bedreigd worden; Obbicht is daar één van; zo geeft de gemeente aan.

De vraag werd gesteld in hoeverre kunnen inwoners van Obbicht met elkaar één keer per jaar een festiviteit organiseren? De gemeente zou dit op onderdelen kunnen faciliteren. De organisatie/ uitvoering zou dan door inwoners, ondernemers en /of verenigingen moeten plaats vinden waarbij veel ruimte is voor eigen invulling. De rol van de gemeente is faciliterend. De rol van het platform is intermediair.

Om de meningen van inwoners te peilen heeft het platform op de dorps- driedaagse jun i jl. bij inwoners een interview afgenomen (over o.a. de kermis) bij 24 personen en woonachtig in Obbicht. De resultaten van dit interview gaven aanleiding tot het uitvoeren van een enquête; o.a. vanwege de grote aantallen die aangaven dat de kermis moet blijven en de verassende opmerkingen wat betreft vernieuwende en concrete opties hiertoe.

 

Enquête:

De enquête werd digitaal aangeboden: aangekondigd via Facebook, de website van het dorpsplatform, het publicatiebord van het platform aan de markt en in Born Actueel.
Er waren in totaal 56 respondenten: waarvan 1 persoon aangaf dat de kermis geen toegevoegde waarde had, 1 persoon wist het niet en 54 personen gaven aan dat de kermis in zijn huidige vorm behouden moest blijven.
Op de vraag of de kermis in het voorjaar, het najaar of op een ander moment georganiseerd moet worden melden 8 personen dat het moet blijven zoals het tot heden is; in het najaar. Een groep van 24 personen geeft aan dat het naar het voorjaar verplaatst moet worden en een nagenoeg even grote groep van 22 personen geeft aan dat het niet uitmaakt op welk moment in het jaar de kermis plaats vindt.

 

Verbetersuggesties door de respondenten:

Conclusie:

N.a.v. bovenstaande input van de inwoners heeft de gemeente, op voorspraak van het platform, besloten: de kermis in de toekomst één keer per jaar in het voorjaar in Obbicht te organiseren: te starten 29 mei 2016. Deze informatie is in de jaarlijkse huis aan huis Nieuwsbrief van het Dorpsplatform december jl. gecommuniceerd met de inwoners.

( Horeca -) ondernemers en verenigingen zijn per brief uitgenodigd voor een overleg, evenals vrijwilligers die hebben aangegeven belangstelling te tonen om te helpen. Op voorgenoemde uitnodiging hebben verschillende verenigingen en ondernemers en gereageerd.

 

Informatie van de gemeente: " Hoe kan er voor alle partijen een win-win situatie gecreëerd worden? Horeca en Verenigingen kunnen iets verdienen, het dorp heeft een keer per jaar een aantrekkelijke activiteit. Wie is bereid daartoe de handen uit de mouwen te steken?

 

Conclusie van de voorbereidingsgroep februari jl.:

Stand van zaken 'kermis' 2016.

Verschillende (horeca-) ondernemers waaronder Graydon Events, de Koosjtal en de Kasteelhoeve verlenen hun medewerking in de voorbereidingsgroep. Daarnaast zijn er meerdere verenigingen betrokken.

Kermis wordt om gedoopt in: " Summer Fair" met niet alleen attracties in kermissfeer maar ook nog aanvullende attracties en vermaak voor alle leeftijden; een keer per jaar een drankje, muziek en een terrasje! Er worden partytenten geplaatst. 2016 vindt Summer Fair plaats op zondag 29 mei, direct aansluitend aan de processie. Maandag en dinsdag is er dus dus geen kermis en ook niet meer in de winter!

De voorbereidingen zijn momenteel in volle gang. Wij zijn nog op zoek naar inwoners die hun steentje willen bijdragen en eenvoudig werk willen doen bv. een drankje schenken, bonnenverkoop etc. Juist de groep inwoners die geen lid zijn van een vereniging vragen wij te helpen en zich te melden bij: fairobbicht@gmail.com

 

Noteert u alvast 29 mei 2016!Tunnel: " Den Uul"; gebruiken wij de tunnel ook?

 

Mijne dames, heren

Hierbij een voortgangsbericht voor de planuitwerking van het project A2 het Vonderen-Kerensheide:

Rijkswaterstaat werkt aan de voorbereiding van de wegverbreding van de A2 het Vonderen - Kerensheide. In de nieuwe situatie zal een vijftal over- en onderdoorgangen niet meer terugkomen. Het gaat om de viaducten en tunnels Slagmolen, Gebroek, Holtum, 't Rooth en Maasbaan. Omdat er vele vragen en zienswijzen over dit thema bij Rijkswaterstaat zijn binnengekomen, is besloten om de cijfers omtrent het aantal gebruikers te actualiseren op basis van nieuwe tellingen. Hiervoor zullen bij de betreffende onderdoorgangen camera's geplaatst worden zodat in de week van 1-8 april a.s. het gebruik van de onderdoorgangen gemonitord kan worden. Deze camera's dienen dus uitsluitend voor het kunnen tellen en analyseren van het aantal en soort gebruikers. Persoonlijke gegevens, snelheid en dergelijke worden niet opgeslagen of bewaard.

Het opslaan, bewaren en analyseren van de camerabeelden wordt vanzelfsprekend volgens de geldende wet- en regelgeving gedaan. De resultaten van de geactualiseerde tellingen worden in een later stadium teruggekoppeld, onder andere via de buurtplatforms die meepraten over dit project en op de website www.rws.nl zoekterm A2 Vonderen Kerensheide.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Maas
Omgevingsmanager A2 het Vonderen-Kerensheide & A2 Maastricht & A73 Zaarderheiken

Afdeling SLU Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Avenue Ceramique 125 | 6221 KV Maastricht
Postbus 25 | 6200 MA Maastricht


Verbreding A2
Het Vonderen – Kerensheide
Tunnel: " Den Uul"


Rijkswaterstaat (RWS) start in 2022 met de verbreding van de A2 tussen knooppunt Het Vonderen en Kerensheide naar 2 x 3 rijstroken. In 2016 is de vaststelling van het ontwerptracébesluit en de milieueffectrapportage voorzien, gevolgd door de terinzagelegging. In de voorlopige plannen van RWS zullen 4 viaducten en 1 tunnel na sloop niet meer worden teruggebouwd, zie detailkaart:
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/kaart verbreding A2_tcm21-66115.pdf.
Het dorpsplatform is samen met andere buurtplatforms en belangengroeperingen vertegenwoordigd in een buurtenplatform. Hierin willen wij ons sterk maken voor het behoud van de viaducten en tunnel aangezien deze zeer zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de recreatieve verbindingen in het land van Swentibold. De tunnel bij 'Den Uul' (tussen Graetheide-Guttecoven) die door de meeste Obbichtenaren wel eens wordt gebruikt, lijkt in de voorlopige plannen van RWS behouden te blijven. De tunnel zal worden omgebouwd tot zogenaamde faunapassage en blijft daarnaast functioneel als dwarsverbinding voor (langzaam) verkeer. We houden u op de hoogte over de ontwikkelingen, voor meer info over het behoud van de viaducten en tunnel zie www.a2actie.nl


Aan de inwoners van Obbicht

 

 

 

BEWONERSBRIEF

 

Holtum, 22 februari 2016.

 

Betreft: Uitnodiging informeel inloopuurtje

 

Geachte mevrouw, meneer,

 

Consortium Grensmaas komt naar Obbicht om u nader te informeren over de uitvoering van het project Grensmaas in uw dorp.

Op dinsdag 8 maart 2016 zijn we vanaf 19.30 uur present in de Harmoniezaal aan de Koestraat 8 voor een informele infoavond. Tijdens die avond vertellen we u in kort bestek wat er precies in uw dorp staat te gebeuren, inclusief de kadewerkzaamheden die op stapel staan. Na die presentatie heeft u uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen.

Een kort geheugensteuntje. Het project Grensmaas is het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland. Het Consortium is in 2007 van start gegaan met de rivierbeveiliging, natuurontwikkeling en grindwinning in Itteren.

Inmiddels zijn de locaties Borgharen en Geulle aan de Maas afgerond. Op die locaties is het werk in goed overleg en tot volle tevredenheid van de inwoners uitgevoerd. Dat is ook een van onze belangrijkste doelstellingen voor de uitvoering in uw dorp.

We hopen u te mogen begroeten in de Harmoniezaal.

Met vriendelijke groet,


Kees van der Veeken
Directeur


Veel scholieren van en naar Grevenbicht en Obbicht maken gebruik van de weg langs de sluis bij Born. Ter plekke is sprake van een gevaarlijke oversteek. In het verleden zijn hier al vaker ongelukken gebeurd. Ook de afgelopen week was het weer raak. Reden voor een online petitie waarmee de gemeente Sittard-Geleen duidelijk moet worden gemaakt dat er dringend iets moet gebeuren om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren, zeker voor fietsers.
Lees het hele artikel op beeg.nl. klik hier

Teken de petitie


Han Tummers bij Obbicht, EcrevissestraatObbicht.

Nog steeds bereiken mij klachten m.b.t. het parkeren in de Ecrevissestraat te Obbicht. Kennelijk maken de geplaatste parkeerverbodsborden geen enkele indruk op de foutparkeerders. Weet dat boetes erg duur zijn, dat wilt u toch niet. De Gemeente heeft ietsjes verderop op nog geen 100 meter afstand t.h.v. de tennisvereniging een zee van parkeerruimte gecreëerd om er makkelijk en veilig te parkeren. Ook nog een paadje. Dus wat is er mis mee om dit voortaan te gebruiken. U voorkomt verkeers- en buurtoverlast en gevaarlijke situaties. Kom op zeg, dat moeten we toch met zijn allen kunnen bereiken. Graag delen. Dankjewel jullie wijkagent


Obbicht, 5 februari 2016

 

Betreft: vergroten van (sociale) veiligheid en leefbaarheid in uw buurt

 

Geachte inwoner van Obbicht,

In Nederland zijn er diverse initiatieven gaande met 'Buurt-Whatsapp'. Bewoners zijn samen met politie en gemeente alert op verdachte omstandigheden in wijken en buurten. Dit, ter vermindering van criminaliteit en ter vergroting van de sociale cohesie.

Naar aanleiding van recente gebeurtenissen in Obbicht ((poging tot) inbraak, diefstal en vandalisme) is ook in ons dorp het idee ontstaan een Dorps-Whatsappgroep op te starten. Deze whatsappgroep biedt dorpsgenoten de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in hun eigen woonomgeving met elkaar te delen.

Doelstelling
Door het gebruik van deze Dorps-Whatsappgroep willen wij bereiken dat Obbicht een stukje veiliger wordt gemaakt én gehouden. Hoe meer inwoners zich aanmelden voor deelname aan de whatsappgroep, des te groter het draagvlak van de app zal zijn. Zeker in deze tijd kan de politie extra ogen en oren goed gebruiken.

Voorwaarden deelname
Voor deelname aan de Dorps-Whatsappgroep dient u in het bezit te zijn van een smartphone en moet u minimaal 18 jaar oud zijn. Per adres kunnen maximaal 2 deelnemers in de appgroep worden opgenomen. Indien u nog geen Whatsappgebruiker bent: u kunt deze applicatie gratis downloaden via de Appstore of Google-Play.

Aanmelden
Wanneer u bereid bent om deel te nemen aan dit initiatief en u voldoet aan de voorwaarden, dan kunt u vóór 21 februari een mailtje sturen naar: wijkapp-obbicht@hotmail.com.

In de mail vermeldt u:

Na aanmelding, ontvangt u in de 1e week van maart een mail op het door u opgegeven mailadres met daarin verdere instructies.

Voor de goede orde delen wij u mede dat het door u opgegeven mobiele telefoonnummer, alsmede uw mailadres enkel en alleen door ons zullen worden gebruikt voor de opzet omtrent de app. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.
Echter, voor dorpsgenoten die samen met u deel uitmaken van de groep zal uw telefoonnummer zichtbaar zijn. Wij kunnen niet garant staan voor misbruik door andere deelnemers. Bij geconstateerd misbruik zal de betreffende deelnemer per omgaande uit de groep worden verwijderd.

Wij hopen op uw medewerking!

Met vriendelijke groet,


Ed Goessens, Dorpsplatform Obbicht

Saskia Steijns, Patrick van den Burg, Bianca Keulen, Werkgroep Dorps-Whatsapp

Han Tummers, Wijkagent


Geachte inwoners van Obbicht,


Zoals bekend heeft er, op initiatief van het dorpsplatform, een zeer vruchtbare bijeenkomst plaats gevonden rond de ontwikkeling van een Buurt-App. Er is een werkgroep samen gesteld: 'Dorps-Whatsapp'. Op 22 februari a.s. zal er door de Dorps- WhatsApp werkgroep een presentatie gegeven worden aan de in de 1e ronde aangemelde groep deelnemers. Hiertoe wordt nog een e-mail aan deze groep verzonden. De bedoeling hiervan is om informatie te geven en tevens te peilen of er niets vergeten is én uiteraard te peilen of de uitgezette acties aan ieders verwachting voldoet.

Tevens wordt er een brief, huis aan huis, verspreid waarin alle inwoners van Obbicht worden uitgenodigd om deel te nemen aan de Dorps- WhatsApp; immers hoe meer deelnemers hoe beter! De brief zal eind van deze week verspreid worden. Deze mensen kunnen zich alsnog aanmelden voor deelname voor uiterlijk 21 februari a.s.


Naar gelang het aantal verdere aanmeldingen in deze 2e ronde zullen er een (3 á 4)Dorps WhatsApp groepen samen gesteld worden.
Dit zal samen met de groep uit de 1e ronde op 22 februari gebeuren. Iedere Dorps-WhatsApp groep heeft een beheerder. De beheerders van iedere groep wisselen onderling informatie uit over elkaars bevindingen .


De deelnemers uit de 2e ronde zullen, na aanmelding een E- mail krijgen bij welke Whats app groep ze zijn ingedeeld en uitleg krijgen hoe de Dorps-App op een juiste manier te gebruiken.


Heeft u nog vragen neemt u dan contact op met dorsplatformobbicht@gmail.com

 Geachte inwoners van Obbicht,

Vandaag, of verder in de loop van deze week, treft u onze jaarlijkse Nieuwsbrief in de brievenbus aan. Wij hadden hierin graag aandacht besteed aan het sluiten van 't Auwt Vaerhoes. Helaas is dat niet gelukt omdat bij het bekend worden hiervan de Nieuwsbrief reeds bij de drukker lag en er geen wijzigingen meer aangebracht konden worden. Wij betreuren dit zeer maar het zal voor eenieder duidelijk zijn dat met het verdwijnen van 't Auwt Vaerhoes een (historische) voorziening verdwijnt en wij dit zeer zullen missen!

 


Inwoners van Obbicht!!!

Verbreding van de A2, het einde van diverse verbindingen
waaronder Tunnel richting d'n uul!

 

Inleiding:
Rijkswaterstaat heeft onlangs de voorbereidingen opgestart om de A2 te verbreden. Het uiteindelijke doel: 2x3 banen met vluchtstrook en een maximum snelheid van 130km/uur. Een belangrijke regionale ontwikkeling die direct effect heeft op de omwonenden en hun leefomgeving. Meer informatie hierover op de projectenwebsite van Rijkswaterstaat: Klik hier voor de projectpagina van Rijkswaterstaat

Vervallen van verbindingen:
Door de uitbreiding, waarvan de werkzaamheden in 2022 starten, komen diverse belangrijke verbindingen te vervallen. Viaduct 'T Rooth (Born - Hondsbroek), viaduct Gebroek (Holtum Noord), het tunneltje in Holtum (Kleine Laakweg) en de tunnel tussen Guttecoven en de Graetheide (d'n Uul) worden gesloopt en komen niet meer terug. Tenminste, zoals het er nu in de voorbereidingen uitziet. Daarnaast is een toename van geluidsoverlast en fijnstof ook waarschijnlijk.

De buurt- dorpsplatformen uit de kernen Born, Buchten, Holtum en Obbicht hebben zich samen gepakt. Ze maken zich namelijk ernstig zorgen over het verdwijnen van de verbindingen en de gevolgen voor de leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving. Meer informatie hierover vind je op onze informatieve website www.a2actie.nl .

Zienswijze indienen:
Binnen het officiële traject dat Rijkswaterstaat moet doorlopen kunnen alle belanghebbenden en omwonenden zienswijze indienen. U kunt hiermee in deze fase aangeven wat Rijkswaterstaat nader moet onderzoeken en onderbouwen om te kijken of de gedane aannames wel kloppen.

Vindt u het behouden van één van deze, of ál deze verbindingen belangrijk? Maakt u zich zorgen om toename van geluidsoverlast en fijnstof?
Ga dan vóór 24 december naar www.platformparticipatie.nl kies het project 'A2 Vonderen Kerensheide' en dien zienswijze in!!

U kunt hiermee een belangrijk signaal afgeven bij Rijkswaterstaat en zelf direct invloed hebben op uw eigen toekomst en de kwaliteit van uw leefomgeving.

Meer informatie? Ga dan naar www.a2actie.nl of neem contact op met het dorpsplatform: dorpsplatformobbicht@gmail.com

Namens Buurt- Dorpsplatform Hondsbroek-Aldenhof, Born West, Holtum, Buchten, Obbicht en actiecomité behoud de verbindingen


Beste inwoners van Grevenbicht, Obbicht en omstreken,


De kinderen van de basisschool De Kingbeek komen samen met Albert Heijn Scheepers in actie voor Serious Request 2015!

Wilt u ons helpen en ook een bijdrage leveren?

Lever dan t/m woensdag 16 december 2015 u lege flessen en/of kratten in bij Albert Heijn Scheepers en doneer u statiegeld bonnetje in de doos die naast de statiegeldautomaat staat.

Namens de kinderen van basisschool De Kingbeek, Albert Heijn Scheepers en Serious Request 2015 hartelijk dank voor uw bijdrage!

 

      

Hoe de bewegingstoestellen aan de jeu de boulesbaan in Obbicht te gebruiken?


Hier ziet u drie zeer korte filmpjes waarin Harrie Vrehen, onder begeleiding van een deskundige van de sportstichting Escplore, laat zien hoe u de toestellen verantwoord kunt gebruiken.
Op woensdag 25 november a..s worden tijdens de wandeling die dan georganiseerd is, hierover instructies gegeven. Tevens zijn wij druk doende om ter plekke informatie over oefeningen en verantwoord gebruik te plaatsen.

 


Hulp nodig? Hulp aangeboden? Advies en ondersteuning voor verenigingen, vacature in uw vereniging etc.
Kijk op de website van de vrijwilligerscentrale;
klik op de link: vrijwilligerscentrale-wm


Kermis in Obbicht:


De gemeente Sittard Geleen heeft het Dorpsplatform benaderd met de volgende informatie: de kermissen in een aantal kleine kernen staan onder druk; Obbicht is daar één van. Om die reden vraagt de gemeente zich af welke mogelijkheden de inwoners van Obbicht voor de toekomst zien om de kermis te behouden en/ of te vernieuwen. Hierbij denkt de gemeente aan één (kermis-) activiteit per jaar, per kerkdorp. Dat hoeft dus niet op dezelfde wijze zoals dat nu gebeurt, maar mag ook vanuit een totaal andere en nieuwe opzet gebeuren.

Deze vragenlijst is bedoeld om zicht te krijgen op de mening en ideeën van de inwoners van Obbicht over dit thema. Wij zullen de gegevens later inventariseren en vertalen naar de gemeente. Deze vragenlijst kunt u tot en met 15 november 2015 invullen. Daarna gaan wij deze verwerken in een samenvattend overzicht, dat wij dan kenbaar maken op onze website en het publicatiebord.

U treft enkele vragen aan die u kunt beantwoorden met ja/ nee/weet niet- geen mening, hier en daar nog aangevuld met een open vraag.

Op het eind van de vragenlijst is er ruimte voor overige opmerkingen.

Het invullen van de vragenlijst vraagt minder dan 5 minuten van uw tijd.
(is afgelopen)


Wegwerkzaamheden aan de Obbichterweg Born t.h.v. het pompgemaal.

De renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal in Born door aannemerscombinatie Besix-Mourik zijn in volle gang. Het pompgemaal ligt aan de westkant van het sluizencomplex in Born.

De renovatiewerkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat het tijdelijke pompgemaal in de periode van 26 oktober tot 20 november aanstaande wordt afgebroken. De reden hiervoor is dat er in de winterperiode geen risico is op een te lage waterafvoer op het Julianakanaal. Hierdoor zal er in deze periode geen inzet van gemaal aan de orde zijn. Vóór het einde van de winter is het gerenoveerde pompgemaal weer functioneel.

Op dinsdag 27 oktober aanstaande vanaf 7.30 uur tot 16.00 uur worden de buizen (overkluizing) boven op de sluis verwijderd. Tijdens het verwijderen van deze overkluizing wordt het verkeer op de sluis gestremd en zullen twee verkeersregelaars het verkeer in goede banen leiden.

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het meldpunt van Rijkswaterstaat. Het meldpunt is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag is het meldpunt bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30. Het gratis telefoonnummer is 0800-8002.

Daarnaast is het meldpunt bereikbaar via:
- Contactformulieren: op www.rws.nl/contact
- E-mail: 08008002@rws.nl
Wegwerkzaamheden aan de Obbichterweg Born t.h.v. het pompgemaal.


klik op plaatje voor grote afbeelding
De renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal in Born door aannemerscombinatie Besix-Mourik zijn in volle gang. Het pompgemaal ligt aan de westkant van het sluizencomplex in Born.

De renovatiewerkzaamheden aan bassin 2 zijn afgerond waardoor het fietspad aan de Julianalaan op vrijdag 25 september weer kan worden opengesteld. Tevens worden de snelheidsremmers in Grevenbicht en op de kruising Julianalaan met de Obbichterweg verwijderd.

In de nacht van woensdag 14 op donderdag 15 oktober wordt het ontbrekende deel van de Obbichterweg geasfalteerd. Indien er onvoorziene omstandigheden zijn wordt de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober als reservenacht gebruikt.

De werkzaamheden starten om 20u00 en zijn gereed tegen 5.00u. Het wegverkeer kan de Obbichterweg tijdens de werkzaamheden blijven gebruiken. Het wegverkeer wordt tijdelijk via het naastgelegen fietspad geleid. Drie verkeersregelaars zullen het verkeer in goede banen leiden.

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het meldpunt van Rijkswaterstaat. Het meldpunt is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag is het meldpunt bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30. Het gratis telefoonnummer is 0800-8002.

Daarnaast is het meldpunt bereikbaar via:
- Contactformulieren: op www.rws.nl/contact
- E-mail: 08008002@rws.nl  

Brug Obbicht dicht 28 september t/m 25 oktober Wegens onderhoudswerkzaamheden.

Van maandag 28 september tot en met zondag 25 oktober worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug over het Julianakanaal in Obbicht tussen de Schutterskampweg en de Brugstraat. De brug is in die periode dicht voor alle verkeer, inclusief fietsers en voetgangers.


Omleiding
Verkeer wordt omgeleid via de Sluisweg over de brug bij het sluiscomplex Born. De omleidingsroute staat ter plaatse met gele borden aangegeven.

Voor de scheepvaart geldt tijdens de werkzaamheden een beperking van de doorvaarbreedte. Zij worden daarover via de reguliere kanalen geïnformeerd.
Brug Obbicht is toe aan een flinke opknapbeurt. De brug wordt de komende weken opnieuw geschilderd, het betonnen wegdek wordt gerepareerd en de voegen (de overgangen tussen het land en de brug) worden vervangen. Ook aan de onderzijde van de brug worden werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden duren tot februari 2016. De hinder voor het wegverkeer is na 25 oktober zeer beperkt. Na de opknapbeurt kan de brug weer een flink aantal jaren vooruit.

 Foto's Obbicht door Wiel Smeets.


 

Mededeling door de gemeente Sittard-Geleen

Renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal Born.


De renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal in Born door aannemerscombinatie Besix-Mourik zijn in volle gang. Het pompgemaal ligt aan de westkant van het sluizencomplex in Born.

De renovatiewerkzaamheden lopen conform planning waardoor de Obbichterweg en het fietspad op 28 augustus aanstaande weer voor het verkeer zullen worden opengesteld. Het jaagpad blijft overdag voorlopig gesloten in verband met werkzaamheden.

Op een klein deel van de Obbichterweg, ten zuiden van de toegang tot het werkterrein, wordt een tijdelijke verharding aangebracht in de vorm van betonplaten, zogenaamde stelconplaten. Deze tijdelijke verharding dient ten behoeve van de grondzetting ter plaatse van de nieuwe buisleidingen van het gemaal. Over enkele weken wordt de definitieve verharding, asfalt, aangebracht. In verband met de tijdelijke verharding en de toegang tot het werkterrein zijn op het betreffende deel van de Obbichterweg verkeersmaatregelen getroffen in de vorm van een snelheidsbeperking en verkeersborden.
Op het fietspad zal meteen de definitieve verharding worden aangebracht.

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het meldpunt van Rijkswaterstaat. Het meldpunt is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag is het meldpunt bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30. Het gratis telefoonnummer is 0800-8002.
Daarnaast is het meldpunt bereikbaar via:
- Contactformulieren: op www.rws.nl/contact
- E-mail: 08008002@rws.nl


 


 


ACTIV OUTDOOR FITNESS

Deze twee buiten toestellen zijn samen met een afvaardiging van de Ouderenvereniging uitgezocht en worden op korte termijn, waarschijnlijk in de loop van de volgende week, geplaatst in de buurt van de jeu de boulesbaan Obbicht. Geschikt voor alle leeftijden!

 

      

               Balanceer training                    Cardio training voor armen en benenBreng uw oude kleding langs bij de Éngele van Zitterd - Gelaen.

Onze stichting ondersteunt gezinnen die op de wachtlijst van de voedselbank staan met een wekelijks levensmiddelenpakket, kleding en huisraad.
Daarnaast organiseren we iedere week een inloopdag voor de mensen die al toegang tot de voedselbank hebben maar ook mensen die onder bijstandsniveau leven zijn welkom bij ons.
Uw ongebruikte kleding kunnen wij goed gebruiken. Wekelijks wordt deze kleding met grote zorg gesorteerd en zorgen wij ervoor dat deze goed terecht komt.
Kleding, bruikbaar en onbruikbaar, kunt u langs brengen op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wij werken geheel met vrijwilligers en zonder steun van gemeente of subsidies. Dankzij de bewoners van onze stad én vele middenstanders kunnen wij iedere week tientallen gezinnen helpen met eten, kleding, huisraad en andere steun!

Heeft u hulp nodig en denkt u dat u in aanmerking komt voor onze hulp?
Neem contact op via info@evzg.nl of telefoonnummer: 06-19572732
Ons Adres: Holleweg 29, 6133 AA in Sittard


Een nieuwe naam.

Vandaag, donderdag 4 juni 2015 is het zover:
de bekendmaking van de nieuwe naam voor de Basisschool in Grevenbicht/Obbicht. Een Basisschool die officieel op 1 augustus a.s. ontstaat uit de fusie van Ds. Deeleman Bs in Grevenbicht, de Pastoor Franckschool in Grevenbicht en de Willibrordusschool in Obbicht. 3 scholen uit 2 dorpen vormen samen 1 Basisschool op 2 locaties voor ruim 300 leerlingen. De 2 geweldige Maasdorpen verbonden met elkaar, de waarden van de 3 scholen samengevoegd:

BASISSCHOOL DE KINGBEEK.

Een school waar het kind in zijn totale ontwikkeling centraal staat. Een krachtig team dat met passie, samen met en voor het kind in groei en bloei, leeft en leert met behulp van omgevings- en toekomstgericht onderwijs. Een school die veiligheid biedt en waar kinderen kunnen, mogen en willen stralen. Waar ieder kind op zijn /haar manier een STER is.

De komende weken blijven de 3 namen van de scholen nog overal opduiken. Op nieuwe documenten komt al de nieuwe naam te staan. De nieuwe website, naamborden, vlaggen enz. zijn in de maak. Het nieuw logo is bedacht, we kunnen aan de slag gaan.
Bs. Pastoor Franck en Bs. Willibrordus: Resy van Leeuwen
Ds. Deeleman Bs.: llona Beaumont en Maartje Merry

Adres hoofdlocatie: St. Catharinaplantsoen 4 6127 BC Grevenbicht
T 046-4857261 M 06-30031207 V 3340
E r.vanleeuwen@pastoorfranck.nl


Het aftellen naar 1 augustus 2015 is begonnen: 3-2-1: 3 scholen, 2 dorpen en 1 school! Met een nieuwe naam: want met een naam besta je, ben je iets. Vandaag gaan we onze naam delen, mag iedereen hem horen, voelen, dromen, lezen, gebruiken en doorvertellen.
Een naam die staat voor natuurlijke ontwikkeling, voor groei en bloei. Letterlijk en figuurlijk.
Een naam die staat voor verbinding.
Een naam die staat voor ontdekking en verwondering.
Een naam waarbij je spelende, huppelende en nieuwsgierige kinderen kunt zien.
Een naam omgezet in een beeld: ieder kind is een STER vanuit het primaire zijn waarbij de groei en bloei meanderend verloopt met veilig vallen en opstaan, passie, warmte en een levende structuur. BS. DE KINGBEEK
Een mooie naam die letterlijk staat voor de verbinding tussen Grevenbicht en Obbicht, figuurlijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Een naam om trots op te zijn en die we met trotsheid zullen dragen en uitdragen.


Succesvol beweegprogramma 55-plussers Obbicht en Grevenbicht.

 

Eind aprilis in Grevenbicht en Obbicht een beweegprogramma voor 55-plussers gestart. Ruim 90 van hen gaan - verdeeld over 5 groepen - 12 weken lang bewegen.

Ecsplore heeft in april - in samenwerking met lokale sport- en beweegaanbieders uit Obbicht en Grevenbicht - een beweegmarkt met fitheidstestverzorgd. Een kleine 200 55-plussers namen deel aan de activiteiten en daarmee was deze dag een groot succes. Het doel van de fitheidstest en de beweegmarkt was om zoveel mogelijk senioren bewust te maken van hun levensstijl, hen aan het bewegen te krijgen en een indruk te geven van wat er in Obbicht en Grevenbicht op dit gebied zoal georganiseerd wordt. Deelnemers konden zich meteen inschrijven voor een beweegprogramma van 12 weken zo zijn en afgelopen week 90 enthousiastelingen daadwerkelijk gestart met bewegen.

Tijdens dit programma krijgen de deelnemers les van zowel Ecsplore als van andere sport- en beweegaanbieders. Doel is om hen de kans te geven om onder deskundige leiding te ervaren wat de positieve effecten van bewegen zijn en hen een indruk te geven van het aanbod in hun eigen woonomgeving, nl. de gymzaal in Obbicht en de gymzaal in Grevenbicht.

De bedoeling is dat de senioren na dit programma van 12 weken doorgaan met beweegactiviteiten. Ze kunnen individueel doorstromen naar het bestaande aanbod bij onder meer sportverenigingen, fitnesscentra en het Meer Bewegen voor Ouderen, maar het kan ook zijn dat nu gestarte groepen gecontinueerd worden.

Mochten er nog inwoners va 55 jaar en ouder uit Obbicht en Grevenbicht willen instromen in het beweegprogramma, dan kan men geheel vrijblijvend contact opnemen met Ecsplore via het e-mailadres jvharwegen@ecsplore.nl of telefoonnr. 06 - 481 288 86.


Renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal Born zijn gestart.

 

De aannemerscombinatie Besix-Mourik is gestart met de renovatiewerkzaamheden aan het pompgemaal in Born. Het pompgemaal ligt aan de westkant van het sluizencomplex in Born.

Om de renovatiewerkzaamheden uit te kunnen voeren is vanaf maandag 4 mei de Obbichterweg afgesloten. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen getroffen en is er een omleidingsroute ingesteld. Na het instellen van de verkeersmaatregelen bleek het nodig om aanvullende veiligheidsmaatregelen te treffen ter plaatse van de oversteekplaatsen van fietsers. Er zijn tijdelijk verkeersremmende drempels geplaatst op de Julianalaan te Papenhoven en op de Sluisweg te Born. Daarnaast is extra bebording geplaatst om de tijdelijke verkeerssituatie te verduidelijken.

Voor vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het meldpunt van Rijkswaterstaat. Het meldpunt is 7 dagen per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag is het meldpunt bereikbaar van 07.00 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag en zondag (inclusief feestdagen) van 10.00 uur tot 18.30. Het gratis telefoonnummer is 0800-8002.

Daarnaast is het meldpunt bereikbaar via:
-              Contactformulieren op www.rws.nl/contact
-              E-mail: 08008002@rws.nl


Onze stadsdeel 1 wijksteunpunten

Bicht & Hof van Eynatten

gaan op 18 juni samen leven maken

in de Brouwerij!!

 

Verzamelen om 11.30 uur bij wijksteunpunt Hof van Eynatten waar we samen een broodje eten. Om 12.00 uur gaan we met auto's en busje op pad naar de Alfa-brouwerij Schinnen. Daar worden we ontvangen met koffie en vlaai! (Jam jam) Dan volgt een interessante rondleiding door de brouwerij. Daarna gaan we frisse biertjes happen. (slurp-slurp) Kosten: € 10,00 (opgeven graag vóór 10 juni)

Info/opgeven: Gertie de Klein, telefoonnummer 06-13370258 Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar!

Wijksteunpunt 'Bicht' Burg. Venckenstraat te Obbicht

Wijksteunpunt 'Hof van Eynatten' 1 te Limbricht

 


Wijksteunpunt 'Bicht'

Iedereen is van harte welkom!!!


Info: 046-8881456 / 06-13370258 (Gertie de Klein)
Loop eens gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar
Burg. Venckenstraat Obbicht
Ingang poort tussen huisnummer 4 en 6

 


Gaef get óm Obbeeg !


Onder bovenstaande naam en logo vinden op vrijdag 19, zaterdag 20 en zondag 21 juni op initiatief van Dorpsplatform Obbicht de Maxi-dorpsdagen plaats; die een keer per vijf jaar plaats vindt.
In de flyer informeren wij jullie over de activiteiten die deze dagen op het programma staan en waaraan inwoners en/of verenigingen kunnen deelnemen. Hierbij vragen wij voor met name de markt op zaterdag en het open podium op zondag extra jullie aandacht.


Iets voor jou ?
Lees de informatie over de op handen zijnde activiteiten, informeer naar de mogelijkheden, meld je aan. Ook voor de dorpsbrunch op zondagochtend zien wij uit naar de deelname van zoveel mogelijk dorpsgenoten. Onder het kopje Brunch vind je alle informatie hierover. Geef je op en neem deel!

 

Klik hier voor meer info of ga naar Gaef get óm Obbeeg


Woensdag a.s.20 mei: hoe mooi kan een dag zijn!!! Mis het niet!

Inloop 12.30: vertrek 13. 00 uur

Vanaf Wijksteunpunt 'Bicht' fietsen wij via 'Het Veer Berg' naar Negenoord/Kerkeweerd bij De Wissen. Daarna wandeltocht van ca 2 km door Negenoord/Kerkeweerd. Hierna fietsen wij weer via voetveer Grevenbicht terug naar Wijksteunpunt 'Bicht': lekker kop koffie na afloop? Begeleiding aanwezig!

 

 

      

 


Horlogerie Senden gaat weer open!

Vanaf dinsdag 28 april gaat de winkel weer open. Het nieuwe adres is VONDERSTRAAT 7 te Obbicht.
Openingstijden: Dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 18.00 uur.


Gevoel van eenzaamheid
en behoefte aan sociale contacten?
Dan is het Maatjesproject van Partners in Welzijn
wellicht iets voor u!

Ouderdom, ziekte en/of beperkingen belemmeren vaak het sociaal netwerk, en hulp is niet altijd overal beschikbaar. Het wegvallen van het eigen sociale netwerk bij oudere mensen resulteren vaak in vereenzaming en men komt in een sociaal isolement. Vaak is het dan ook nog zo dat men het moeilijk vind om nieuwe sociale contacten aan te gaan.

Bij Partners in Welzijn helpen wij u graag om nieuwe sociale contacten op te bouwen. Het Maatjesproject van Partners in Welzijn helpt u, om samen met een maatje het sociale netwerk voor u uit te breiden en te versterken zodat u weer sociaal en maatschappelijk actief kunt zijn.

Onze vrijwilligers zijn er op getraind om u te helpen, bij het verkennen van uw omgeving en zal u ondersteunen bij het zoeken en ondernemen van leuke activiteiten en het leggen van nieuwe sociale contacten. Met veel enthousiasme en motivatie helpen zij u om uw leven weer te verreiken met contacten waarbij u uw vreugde zowel als verdriet bij kwijt komt.

Het Maatjesproject is er voor zowel mannen als vrouwen vanaf 55 jaar, wonend in de Westelijke Mijnstreek, die ook graag weer contacten willen aangaan en die met deze contacten ook weer invulling willen geven aan hun leven. Ook niet geheel onbelangrijk is dat er voor u geen kosten aan verbonden zijn.

Zoekt u een maatje of wilt u meer informatie?
Vindt u het leuk om vrijwilliger te zijn binnen dit project?
Neem dan contact op Partners in Welzijn en vraag naar Roel Heijink of Maria Mekes:
Tel. (046) 457 57 00
Of stuur een mail naar: maatjes@piw.nl


"Dit is sjiek"

(ut verhaol van eine Obbeegse jong)

 

"Dit is sjiek" was de conclusie in 't Limburgs dialect van Rick Huntelerslag uit Obbicht tijdens zijn bezoek aan de luchthaven Maastricht Aachen Airport.

Rick, die eind mei 16 jaar wordt, heeft de ziekte van Duchenne. Maar hij is een vrolijke en opgewekte knul, die van gamen houdt, graag naar voetbal kijkt (Ajax en Real Madrid zijn zijn favorieten) en hij gaat vaak naar ijshockey in Geleen kijken. Zijn VMBO opleiding volgt hij bij Adelante te Valkenburg en hij zal volgend jaar examen doen, om vervolgens de ICT opleiding te gaan doen.

Zondag, 19 april 2015, was Rick zijn dag om de luchthaven Maastricht Aachen Airport te bezoeken. Exact om 10:00 uur, reed hij samen met zijn moeder Maddy als een ware VIP (Very Important Person) door de hoofdingang van de luchthaven, waarna hij door 2 mensen van de Koninklijke Marechaussee, Ben en Susanne, werd begroet en een rondleiding kreeg over het terrein van het vliegveld.

Normaal gesproken is het voor iedereen verboden om zich op luchtvaartterrein te bevinden, maar voor Rick en Maddy werd een uitzondering gemaakt en werden alle interessante plaatsen bezocht. Een ontmoeting met de vriendelijke havenmeester Robert Jense, was niet ingepland maar het leverde Rick wel een aangename verassing op. Binnenkort zal hij samen met zijn moeder in een klein vliegtuig een vlucht boven Zuid-Limburg kunnen gaan maken. Rick glunderde van oor tot oor.

Na de rondleiding stond een bezoek aan de luchthavenbrandweer gepland. Toevallig landde er vlakbij een helikopter van Heli Holland, die met Dutch View aan boord ochtendopnamen hadden gemaakt van de Amstel Gold race. Natuurlijk werd er gevraagd of er foto's van Rick gemaakt mochten worden bij de helikopter. Een superaardige piloot Marc en cameraman Rudy boden toen spontaan aan om een vlucht met Rick te maken. Daar hoefde natuurlijk niet lang over te worden nagedacht en tien minuten later zaten Rick en moeder Maddy hoog in de lucht om te genieten van het geweldige uitzicht boven Beek, Ulestraten en Meerssen. Voetballiefhebber Rick vertelde even later dat hij ergens kleine poppetjes had zien voetballen.

Na deze geweldige ervaring kwam brandweerman Bart, die uitleg gaf over de nieuwste 700 pk sterke brandweerwagen van de luchthaven, waarin 12.500 liter bluswater was opgeslagen. Voorts werd er voor Rick een demonstratie gegeven van alle mogelijkheden van deze auto. Een waterstraal van 50 meter maakte een behoorlijke indruk.

Na een bezoek van bijna 3 uur werd tot slot een landende en even later weer vertrekkend groot vliegtuig van Ryan Air gadegeslagen. Zo dichtbij had hij dat nog nooit gezien en hij vond ook dit weer een geweldige ervaring.

Moe, maar voldaan zijn Rick en Maddy naar huis gereden, nadat de marechaussees Ben en Susanne, Rick en Maddy weer netjes naar de uitgang hadden geëscorteerd.

Over twee weken zal Rick met Lindetours, die gespecialiseerd zijn in personenvervoer, een bezoek brengen aan Kopenhagen. Een bezoek waar hij zich ook weer op verheugt.

Rick, die op 8-jarige leeftijd plotseling zijn vader verloor, zit door zijn ziekte in een rolstoel. De ziekte van Duchenne (spierdystrofie), is een ziekte waarbij je spieren langzaam maar zeker worden afgebroken. Je spieren worden "minder sterk" hetgeen zich al openbaart op jonge leeftijd. Je kan moeilijk je evenwicht behouden, je valt vaak, en rennen en trappen lopen worden bijna onmogelijk.

Om geld in te zamelen voor onderzoek e.d. voor de ziekte van Duchenne, zijn een groot aantal prominente Nederlanders, waaronder Bart Brentjes, actief en die zich inzetten bij Duchenne Heroes. Dit betreft een organisatie, die geld bij elkaar fietst voor hoop op een medicijn en op een toekomst voor Duchenne kids! Andre, een medewerker van de havendienst, heeft zich eveneens al ingezet hiervoor en hoopt nog veel meer bij elkaar te fietsen. Zie ook: https://www.duchenneheroes.nl/

Het was een onvergetelijke dag, die belangeloos mogelijk werd gemaakt door Martin, Andre, Robert, Ben, Suzanne, Marc, Rudy, Bart, John en Heleen. Zij werden allen hartelijk bedankt door Maddy en Rick.

"t waor chique!"Logo samenwerkendeverenigingen en het Dorpsplatform.

 

Dit is het logo en het motto van de Samenwerkende verenigingen en het Dorpsplatform.
Het wordt een spetterend weekend! Uitgenodigd is iedereen die op welke manier dan ook een binding met Obbicht heeft:  Obbichtenaren,  oud Obbichtenaren en alle vrienden van Obbicht!
Schrijf de data alvast in je agenda en zorg dat je het niet mist.
Verdere informatie volgt spoedig!

 


Renovatie Pompgemaal Born

 

In opdracht van Rijkswaterstaat Maaswerken is  de aannemerscombinatie Besix-Mourik op 3 april 2015 gestart met renovatiewerkzaamheden aan het Pompgemaal in Born. Het pompgemaal ligt direct naast de sluis en regelt bij droogte het waterpeil van het Julianakanaal tussen Born en Limmel en maakt daardoor scheepvaart op het Julianakanaal mogelijk. De werkzaamheden moeten uiterlijk 1 april 2016 gereed zijn.

Werkzaamheden
Rijkswaterstaat is druk bezig het Julianakanaal geschikt te maken voor grotere binnenvaartschepen. Hiervoor zijn o.a. de sluizen in Born en Maasbracht al aangepast. Om ook in de toekomst zijn functie te kunnen blijven vervullen wordt het pompgemaal van Born gerenoveerd. Dit gebeurt o.a. door het repareren van de waterbassins en het vervangen van de leidingen en de uitstroomvoorziening. Voorafgaand aan deze werkzaamheden worden op het terrein van het pompgemaal direct naast de bassins bomen en begroeiing gerooid.

Overlast
Tijdens de werkzaamheden wordt, om de veiligheid van het wegverkeer te kunnen waarborgen, de Obbichterweg in Born gedeeltelijk afgesloten. Deze afsluiting gaat in op 4 mei aanstaande. Het verkeer zal worden omgeleid zoals aangegeven in de bijgevoegde tekening. Omdat hiermee ook een bushalte tijdelijk zal komen te vervallen worden speciale pendelbusjes van Veolia ingezet tussen Grevenbicht en Obbicht.

Informatievoorziening
..
Voor vragen en opmerkingen over het project en de werkzaamheden is door Rijkswaterstaat het Meldpunt Rijkswaterstaat opgezet. Hier kunnen betrokkenen terecht voor vragen en het melden van een klacht vanwege overlast of als men schade heeft geleden. Het Meldpunt Rijkswaterstaat is bereikbaar 7 dagen per week van 06.00 uur tot 22.30 uur via het gratis telefoonnummer 0800-8002..
Daarnaast is het meldpunt bereikbaar via:
-           Contactformulieren op www.rws.nl/contact
-           E-mail: 08008002@rws.nl
-           Kaartje hier downloaden

 


Pleintje Kerktoren:


Met instemming van omwonenden en in goed overleg met andere betrokkenen starten de werkaamheden maandag 13 april a.s.. Het plan hiertoe treft u aan in het publicatiebord aan de markt.

 

 


Donderdag 09 april informatiebijeenkomst grensmaas!

 

Geachte inwoners,

Er is recent door het Consortium Grensmaas een huis aan huis brief bezorgd waarin melding wordt gemaakt van een informatiebijeenkomst a.s. donderdag 09 april in het kerkje van Schipperskerk: aanvang 19.30 uur Zoals u uit eerdere publicaties van ons weet is dhr. W. van den Munckhof al jarenlang, namens het dorsplatform, deelnemer aan de klankbordgroep/werkgroep. Op dit moment is er nog veel onduidelijk met name als het gaat om het transport door de maasbedding via Nattenhoven /Obbicht en de eventuele overlast die dit wel of niet met zich meebrengt. Wij brengen derhalve deze bijeenkomst graag onder uw aandacht! Het consortium geeft aan dat zij behalve informatie over uitvoering, duur van de werkzaamheden, de bouwkundige inspectie van woningen nabij het werk en het scala aan maatregelen om eventuele overlast te beperken u de gelegenheid biedt tot het stellen van vragen en/of opmerkingen.
Aangegeven wordt dat de werkzaamheden in het Trierveld/Koeweide starten in juni a.s. en dus ook de uitvoering in Natttenhoven (-Obbicht) in zicht komt.

Zie ook www.grensmaas.nl


Informatiebijeenkomsten onderwijs- en sportvoorzieningen kleine kernen.

 

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van eerdere onderzoeken heeft onderzoeksbureau BRO de mogelijke realisatie van onderwijs- en sportvoorzieningen in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht nader op ruimtelijke uitvoerbaarheid getoetst. Hetzelfde heeft BRO gedaan voor een sportvoorziening in het middengebied tussen Guttecoven, Einighausen en Limbricht.

De resultaten zijn gepresenteerd tijdens informatiebijeenkomsten voor bewoners, belanghebbenden en belangstellenden op 16 maart in Grevenbicht en op 17 maart in Limbricht. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de onderzoeken nader toegelicht in presentaties van BRO. Daarnaast was er de gelegenheid om vragen te stellen.

Om alle informatie over deze bijeenkomsten voor iedereen beschikbaar te stellen kunt u de onderzoeken, presentaties en beantwoording van de gestelde vragen op de gemeentelijke website ( www.sittard-geleen.nl ) teruglezen. (klik hier)

 

Met vriendelijke groet,

Ronald Suykerbuyk

Beleidsmedewerker team Maatschappij Gemeente Sittard-Geleen

cluster Beleid I team Maatschappij

T 046-4777765 I M 06-27058031 E

ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl I www.sittard-geleen.nl

Postbus 18, 6130 AA Sittard

Bezoekadres: Hub Dassenplein 1

 


Inloopbijeenkomst donderdag 02 april a.s. pleintje oude kerktoren ( Ecrevissestraat)


Op donderdag 02 april a.s. vindt er van 19.00-20.00 uur een inloopbijeenkomst plaats over de
(her-)inrichting van het pleintje voor de oude kerktoren aan de Ecrevissestraat in Obbicht.

De inloopbijeenkomst vindt plaats in het Wijksteunpunt aan de Burgemeester Venckenstraat te Obbicht.

Voor het pleintje is de afgelopen tijd, in nauwe samenspraak met omwonenden en andere betrokkenen, een nieuw ontwerp gemaakt. Voordat dit ontwerp wordt uitgevoerd bestaat voor alle inwoners van Obbicht de mogelijkheid om het ontwerp te bekijken en er eventueel vragen over te stellen.

U bent van harte welkom!


Koningsdag Maandag 27 april 2015.

 

Op maandag 27 april aanstaande zal er voor de kinderen van Obbicht met hun versierde fietsje of andere creatie gezamenlijk met Harmonie Concordia en Schutterij Willibrordus de traditionele muzikale rondgang door het dorp plaats vinden. Je kunt in kleine groepjes samen met je vrienden meedoen of alleen. Eigen creaties van de kinderen wordt zeer op prijs gesteld. Wij starten om 15.00 uur en we verzamelen om 14.45 uur op de markt.

Heb je al een idee hoe je, je gaat uitdossen?

Het defilé zal plaats vinden in "Langs de Beek", waar de jury de feestelijke creaties zal beoordelen op wie de hoofdprijs krijgt, máár alle kinderen krijgen een kleine versnapering.
Hierna gaan we naar de: 'Schjuttewei", waar de prijsuitreiking zal plaats vinden voor de mooist uitgedoste fiets of andere eigen creatie.


Prijsuitreiking zal gebeuren door een lid van het College van B&W.
Ieder deelnemend kind krijgt een traktatie.


Er is dit jaar gezorgd voor verschillende activiteiten voor de jeugd zoals: een springkussen voor de kleintjes, en verschillende andere spelletjes waaronder pijl- en boogschieten (onder toezicht) voor de grotere kinderen. Er is gezorgd voor goede begeleiding bij de spellen maar op de "Schjuttewei" zijn ouders zelf verantwoordelijk voor toezicht op hun kind.


Voor de volwassenen is er andermaal en op veler verzoek een gezellig samenzijn met een drankje en muziek.


De route is als volgt:

Markt, Willibrorduslaan, Pastoor Grijslaan, Burgemeester Venckenstraat, Vonderstraat, Oude Raadhuisstraat, Ecrevissestraat, Langs de Beek (defilé),
Broekstraat, Rietlaan, Europalaan, Broekstraat, Harrecoven, 'Schjuttewei'.


De dag wordt natuurlijk extra feestelijk als de inwoners zoveel mogelijk de Nederlandse vlag uitsteken!


Oranjecomité Obbicht, Dorpsplatform en gezamenlijke Obbichtse verenigingen.FITHEIDSTEST GREVENBICHT/OBBICHT


Fitheidstest, Beweegmarkt en Beweegprogramma

Hoe fit bent u? Laat u op 16 april gratis testen! Ecsplore organiseert in samenwerking met SPRINT een fitheidstest en beweegmarkt voor mensen vanaf 55 jaar. Doel is om inwoners van 55 jaar en ouder een indruk te geven wat er in Grevenbicht/Obbicht allemaal wordt georganiseerd op het gebied van sport en bewegen.

Voor wie? De fitheidstest, beweegmarkt en het beweegprogramma zijn bedoeld voor alle mensen vanaf 55 jaar die in Grevenbicht/Obbicht/Papenhoven en Schipperskerk wonen. Een lichamelijke beperking, blessure of ziekte vormen geen belemmering om deel te nemen. De nadruk ligt op het plezier in bewegen en sporten: het gaat niet om de prestaties.
Wat en wanneer? Fitheidstest en beweegmarkt op donderdag 16 april van 09.00 tot 21.00

Waar? In gemeenschapshuis "Oos Hoes", Schoolstraat 2, 6127 BG Grevenbicht.

Inschrijven? Let op! Inschrijven voor de fitheidstest is verplicht, deelname aan de beweegmarkt is vrijblijvend. Dit kan middels het aanmeldformulier die u misschien al per post van Ecsplore heeft ontvangen of via het online inschrijfformulier.
Klik hier om u online aan te melden voor de fitheidstest.


Met sportieve groet,

 


Programma wandel- en/of fietstochten in Obbicht voor 55 plussers

Na diverse geslaagde wandel- en fietsactiviteiten treft u hieronder de reeds geplande tochten aan.
Iedereen die graag wandelt of fietst in groepsverband kan zich melden bij het 'Wijksteunpunt Bicht'.

 

Datum Activiteit Thema
11 maart wandeltocht Voorjaar
22 april fietstocht en scootmobieltocht Lang leve de Koning!
20 mei fietstocht en wandeltocht In mei leggen alle vogeltjes een ei…………
10 juni fietstocht en scootmobieltocht Sint –Jan
08 juli wandeltocht Zomer
09 september fietstocht Oogst
23 september wandeltocht en scootmobieltocht Kom erbij! Week tegen de eenzaamheid.
28 oktober fietstocht en scootmobieltocht Herfst
25 november wandeltocht Snertwandeling


Voor iedere tocht verzameld men om 13.00 uur in het Wijksteunpunt en de groep vertrekt dan z.s.m. Na afloop is er mogelijkheid om gezamenlijk een kopje koffie of iets dergelijk te nuttigen. De bijdrage voor deze tochten bedraagt € 1,50 per persoon en kunnen vooraf ter plekke worden voldaan.

Voor vragen kunt u terecht bij het Dorpsplatform Obbicht
www.dorpsplatform-obbicht.nl en dorpsplatformobbicht@gmail.com

Of bij Wijksteunpunt Bicht, Gertie de Klein tel. 06-13370258
Of loop gezellig bij ons binnen, de koffie staat klaar!


Genieten van de natuur? Wandeltocht in Obbicht!

Voor deze maand staat er weer een wandeling gepland onder de ervaren en enthousiaste leiding van Harrie Vrehen vindt deze plaats op woensdag 11 maart a.s.!!
Het programma is als volgt: Bijeenkomst ontvangst in het Wijksteunpunt 'Bicht' te Obbicht. Deelname kost u 1,50 hiervoor krijgt u behalve de wandeling ook een lekker kopje koffie aangeboden en de gezelligheid op de koop toe! Tevens is er professionele begeleiding aanwezig ook als u behoefte heeft aan begeleiding tijdens het wandelen. Wilt u zich a.u.b. vooraf opgeven bij de medewerkers van het Wijksteunpunt (Nicole Gardeniers) zodat er enigszins zicht is op het aantal deelnemers. Ook inwoners uit Grevenbicht of de andere omliggende dorpen zijn van harte welkom. Deze wandelingen of andere activiteiten zullen in de toekomst ongeveer een keer maand plaats vinden. Houd u het publicatiebord van het Dorpsplatform aan de markt en de website goed in de gaten! Als u nog vragen heeft neemt u dan a.u.b. contact op met een van de bovengenoemde personen.

Contactadressen: 046-8882456 of 06-13370258 of nicolegardeniers@ziggo.nl.
Wijksteunpunt: Burg. Venckenstraat: Ingang poort tussen huisnummer 4 en 6

Veel wandelplezier 11 maart!

Koningsdag 26 april 2015

Op maandag 26 april aanstaande zal er voor de kinderen van Obbicht met hun versierde fietsje of andere creatie gezamenlijk met Harmonie Concordia en Schutterij Willibrordus de traditionele muzikale rondgang door het dorp plaats vinden. We starten om 15.00 uur en we verzamelen om 14.45 uur op de markt. Het defilé zal plaats vinden in "Langs de Beek". Hierna gaan we naar de: 'schuttewei", waar de prijsuitreiking zal plaats vinden voor de mooist uitgedoste fiets of andere eigen creatie. Prijsuitreiking door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders. Ieder deelnemend kind krijgt een traktatie. Er is gezorgd voor een springkussen voor de kleintjes en er worden spelletjes georganiseerd voor de grote kinderen. Voor de volwassenen is er een gezellig samenzijn met een drankje en muziek.
Oranjecomité Obbicht en gezamenlijke Obbichtse verenigingen

 


Geacht Dorpsplatform Obbicht,

Hartelijk dank voor uw bijdrage van €210,- die we hebben ontvangen! Geweldig dat u met ons meeinvesteert in de kinderen en jongeren in het asielzoekerscentrum van Echt.

Met uw donatie kunnen wij volop creatieve activiteiten en kunstzinnige workshops organiseren voor de kinderen in de asielzoekerscentra. Muziek, theater, dans, beeldende kunst, het aanbod is groot.

Door de actuele hoge instroom uit landen als Syrië en Eritrea is het nog urgenter dat we er simpelweg kunnen zijn voor de kinderen, ze een veilige plek kunnen bieden. Het doet ons goed dat u ons hierin steunt.

Natuurlijk kunt u ook altijd terecht op onze website als u meer wilt weten over ons werk, als u aan wilt melden voor onze nieuwsbrief, óf om te kijken hoe u zelf actief kunt worden binnen het vrolijke netwerk: www.vrolijkheid.nl
En natuurlijk zijn we ook op de social media te vinden! Like onze Facebook pagina en blijf op de hoogte van alle vrolijke ontwikkelingen https://www.facebook.com/Stichting.de.Vrolijkheid , of volg ons op Twitter: https://twitter.com/vrolijkheid

Veel dank namens de kinderen, uw bijdrage is heel erg welkom!
Met vrolijke groet,
Joseph Lai

 

 

Stichting de Vrolijkheid
Singel 46-48, 1015 AB AMSTERDAM
http://www.vrolijkheid.nl
NL06 INGB 0009 4411 16


Deel je hobby, verkoop je spullen óf jezelf ! !

 

Heb je een leuke hobby of houd jij je in je vrije tijd met zaken bezig die Obbicht nog niet kent, of bezit jij spullen maar die uitermate leuk zijn om met anderen te delen of aan hen te verkopen? Leuk, dan bieden wij je hiertoe de gelegenheid. In het kader van de Obbichtse Dorpsdagen wordt namelijk op zaterdag 20 juni tussen 11 en 17.00 uur een aantal straten rond de markt omgebouwd tot een evenemententerrein waar een ieder zijn goederen, zijn hobby's, zijn vereniging of wellicht zichzelf kan presenteren en tonen aan een groot publiek.

Hobby
Met name alle hobbyisten onder ons roepen wij op zich aan te melden voor deze dag. Of je nu een kleine of grote hobby hebt, iets bakt braadt of kookt, creatief bezig bent met textiel, verf, klei, etc., iets verzamelt of iets maakt, iedereen is welkom. Ter illustratie een Obbichtse delegatie van de Limburgse Oldtimervereniging heeft reeds haar medewerking toegezegd, zal een aantal voertuigen tonen en informatie verstrekken aan geïnteresseerden.
Een aantal artistieke mensen uit ons dorp of met een directe binding met Obbicht, is inmiddels benaderd door het Ecrivissecomité om haar steentje aan de festiviteiten in dit weekend bij te dragen. Behoor jij hier nog niet toe of wil jij je liever zelfstandig presenteren meld je aan.


Verkoop
Heb jij overtollige spullen in je garage of elders die voor jou niet meer functioneel zijn, maar waar je een ander nog een plezier zou kunnen doen, schroom niet om een stand in te richten en jouw spullen aan de vrouw/man te brengen. Ook wanneer je spullen maakt, je bakt, braadt of kookt of op een andere wijze creatief bezig bent, reeds nu kun je hiertoe een plekje op de markt, al dan niet mét heuse marktkraam, reserveren.


Presentatie
Over wie jezelf met je vrienden of je vereniging de Obbichtse gemeenschap laten zien wat je kunt of doet, dan kan dat tijdens de marktdag op zaterdag of tijdens het open podium op zondag. de zaterdag is met name geschikt om middels een stand je privé- of verenigingsactiviteit onder de aandacht te brengen. Op zondag bieden wij de ruimte om met zang, dans, muziek, alleen of samen heel Obbicht deelgenoot te maken van je kunnen. Zin om mee te doen of mee te werken, geef je op !


Voor alle activiteiten geldt, meld je aan via dorpsplatformobbicht@gmail.com of bel met de contactpersonen Marlène Dehing 046-4856836 of Jan Heffels 046-4852148.


Wandelen en fietsen in Obbicht voor senioren


Senioren die graag in groepsverband een wandel- of fietstocht maken kunnen aansluiten bij de enthousiastelingen die dit inmiddels maandelijks doen. Deze wandel- en fietstochten zijn een initiatief van een samenwerkingsverband tussen het dorpsplatform Obbicht, het Wijksteunpunt Bicht, de ouderenverenging en Ecsplore. Naar aanleiding van een behoefteonderzoek kwam naar voren dat deze behoefte in het dorp onder de senioren aanwezig is. De eerste wandel- en fietstocht hebben plaatsgevonden in oktober en zijn enthousiast ontvangen. Er hebben zelfs deelnemers mee gewandeld met een rollator. Tijdens de fietstocht is de route ook toegankelijk voor een scootmobiel. Ook hier heeft een deelnemer initiatief voor getoond tijdens deze eerste tocht. In november waren de weersomstandigheden nog net goed genoeg om een snertwandeling te organiseren met uiteraard na afloop een heerlijke kop snert. Op deze manier hopen we samen de senioren te voorzien in hun behoefte om gezamenlijk te wandelen en / of fietsen en vervolgens onder het genot van een kop koffie of iets dergelijks na te praten. Door deel te nemen aan deze activiteiten, die een eigen bijdrage van €1,50 kost, is er mogelijkheid om na de middag even de benen te strekken en de middag gezellig in te vullen en even in beweging te zijn. Iedereen kan individueel deelnemen door op de vermelde data en tijdstippen naar het Wijksteunpunt te komen.
De eerstvolgende wandeltochten staan gepland op 28 januari en op 11 maart om 13.00 uur. Vertrek vanuit het Wijksteunpunt Bicht. De fietsgetochten zullen in het voorjaar worden gepland. Verder zal er via de publicatieborden op de markt, de facebookpagina van het dorpsplatform Obbicht, het kerkblaadje en posters bij de supermarkt, huisarts, enz. kenbaar worden gemaakt wanneer de wandel- en fietstochten plaatsvinden. Houdt deze dus goed in de gaten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Wijksteunpunt Bicht of Dorpplatform Obbicht.

 


Bewegen 55 plus

Inmiddels hebben een drietal activiteiten plaats gevonden en voor deze maand staat er weer een wandeling gepland onder de ervaren en enthousiaste leiding van Harrie Vrehen vindt deze plaats op woensdag 28 januari a.s. u bent om 13.00 uur welkom in het Wijksteunpunt te Obbicht. Wilt u zich a.u.b. vooraf opgeven bij de medewerkers van het Wijksteunpunt, Nicole Gardeniers en Roel Heijink, zodat er enigszins zicht is op het aantal deelnemers. Deelname kost u 1,50 hiervoor krijgt u behalve de wandeling ook een lekker kopje koffie aangeboden. Tevens is er professionele begeleiding aanwezig. Als u nog vragen heeft neemt u dan a.u.b. contact op met een van de bovengenoemde personen.

 


Kerstwensboom voor kinderen uit het Asielzoekerscentrum te Echt:

De actie heeft in totaal 210.- opgebracht. Wij hebben dit bedrag reeds overhandigd aan de Stichting de Vrolijkheid verbonden aan het AZC te Echt. Deze stichting is verantwoordelijk voor activiteiten en vrije tijdsbesteding van de kinderen die in het AZC verblijven. Men heeft ons laten weten zeer dankbaar te zijn voor dit bedrag later deze maand wordt er nog kenbaar gemaakt hoe het bedrag concreet besteed is. Wij zullen dit kenbaar maken op onze website: www.dorpsplatform-obbicht.nl. Namens de kinderen nogmaals hartelijk dank voor uw gift!

 


19,20 en 21 juni: Dorpsweekend voor en door alle (oud-) Obbichtenaren.

Er zijn al heel wat verenigingen en enkele particulieren die zich gemeld hebben om hieraan mee te doen maar er is nog altijd plaats tot deelname! Buurtverenigingen en andere verenigingen worden nogmaals van harte uitgenodigd mee te doen. De volgende voorbereidingsbijeenkomst staat gepland op woensdag 14 januari 19.30 uur in het Wijksteunpunt: ingang Burgemeester Venckenstraat.

 


Bord Kerstboom Dorpsplatform:

Het bord met de kerstwens dat wij jaarlijks in de kerstboom hangen en speciaal hebben laten maken is, waarschijnlijk, uit de boom gewaaid . Dit concluderen wij uit het feit dat een gedeelte nog intact is. Heeft u het bord gevonden….. of weet u waar het is? Wilt u dan a.u.b. afgeven bij Marlies Mostert: Maasstraat 6; bij voorbaat onze dank!Gezellige kersdaag en ein gezondj en gelökkig 2015!


Nieuw Logo

Vanaf het moment van de vorming van de stichting is er gesproken van een dorpsplatform. Gekozen is voor deze benaming omdat een platform een organisatie is waarin men samenwerking en overleg tussen verschillende groeperingen tot stand brengt (www.wikepedia.org). Dit is dus ons inziens een goede verwijzing naar een gemeenschapsorganisatie die er voor iedereen van het dorp is. Het logo van het dorpsplatform betreft het wapen van Obbicht met daaraan toegevoegd: Dorpsplatform Obbicht; een knipoog naar de rijke historie en het verleden van Obbicht. Voor de liefhebbers: Het wapen vertoont twee Gotische nissen naast elkaar, in de rechter staat Maria met het kind, in de linker de H. Willibrordus. Onder de beide nissen een wapenschild, met het wapen Van der Donck, boven hermelijn, onder van goud als het voormalige gemeentewapen. Het wapen dateert waarschijnlijk uit 1527 (www.genwiki.nl/limburg/, 2014).

 

Zaterdag 13 december 18.30 uur op de markt van Obbicht!

De tradionele kerstboom plaatsen wij ook dit jaar weer op de markt. Onder het genot van een glaasje glühwein of chocolade-melk tuigen wij samen met de inwoners van Obbicht de wensboom op; onder de sfeervolle muzikale begeleiding van een ensemble van de harmonie. Symbolisch worden de lichtjes ontstoken samen met ú!

Dit jaar een wensboom voor de kinderen van vluchtelingen uit de hele wereld die in het centrum te Echt verblijven.

U kunt zelf kiezen welk kind u met kerstmis blij wilt maken met een kleinigheidje, door de wens van het kind in de boom te hangen en daartoe een donatie te doen in de daarvoor bestemde bus.

Om 19. 30 uur start in de kerk het kerstconcert en brengt u verder in kerststemming. Aan deze activiteit werken mee: harmonie, schutterij zangkoor, de reube en theater op de beek.
Na het kerstconcert is er een traditionele gezellige nazit in de harmoniezaal.
Alle inwoners van harte welkom!


Bericht gemeente Sittard-Geleen inzake:

" Nader onderzoek onderwijs- en sportvoorzieningen Grevenbicht-Obbicht en Einighausen/Guttecoven/Limbricht".

 


Informatie betreffende de werkzaamheden bij sluiscomplex Born.

 

Wij zullen ondermeer een aantal afmeerpalen renoveren en enkele oude trappen zullen worden verwijderd. Hiertoe wordt het jaagpad aan de westzijde van sluiscomplex Born in de volgende periodes afgesloten voor al het langzaam verkeer:

Bovenstrooms wordt het jaagpad afgesloten in de periode:
- maandag 10 november t/m dinsdag 2 december 2014

Benedenstrooms wordt het jaagpad afgesloten in de volgende periodes:
- vrijdag 21 november t/m 19 december 2014;
- 5 januari t/m 16 januari 2015.

De fietsers en voetgangers worden tijdens bovenstaande periodes omgeleid via de Obbichterweg.(zie kaartje)


Dorp Ontwikkelings Programma.


Zoals in onze eerdere berichtgeving werd vermeld is het Dorp Ontwikkelings Programma (-DOP) op 22 oktober door het bestuur van het Dorpsplatform besproken met de heren E. Lebon en J. Hoedemakers van de Gemeente Sittard Geleen.
Op een constructieve wijze werd gezamenlijk gekeken naar de ontwikkelingen in ons mooie dorp Obbicht , zowel op de korte alsook op de lange termijn.
Uitgangspunt was het door het Dorpsplatform opgestelde ontwikkelingsprogramma met als titel:
Obbicht: Samen Wonen…Samen Leven…Samen Sterk !
Het programma zal naast het raamwerk worden gelegd dat de Gemeente Sittard Geleen momenteel doende is samen te stellen. De afgevaardigden van de gemeente waren zeer positief over de wijze waarop ons platform het programma heeft opgesteld. Vooral werd natuurlijk gekeken naar de speerpunten en actuele ontwikkelingen binnen dit plan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan onderwijsvoorzieningen, zorg- en dienstenaanbod; de totale inrichting van het dorp.
Uiteindelijk zal duidelijk moeten worden hoe de inwoners van Obbicht samen met de Gemeente Sittard Geleen het hoofd moeten bieden aan de grote komende veranderingen en waar de prioriteiten voor Obbicht komen te liggen.
Wij blijven u op de hoogte houden. Nadat de gemeente het raamwerk, zoals hierboven genoemd, heeft vast gesteld gaan wij verder stap voor stap met u, de inwoners, het gesprek aan. Het gaat ons immers allemaal aan zoals onze titel al duidelijk maakt!


Plaatsing Kerstboom Obbichter Markt 2014.


Op 13 december zal de kerstboom op de Obbichter Markt worden opgetuigd. Aan het eind van deze actie zullen de lampjes officieel voor de eerste keer dit jaar worden ontstoken.
Als voortgang op de vorig jaar opgestarte traditie zal dit gebeuren middels een gezellige activiteit worden hervat.
Het dorpsplatform heeft in goed overleg besloten om dit jaar aan te sluiten bij het Kerstconcert van de gezamenlijke Obbichtse verenigingen, dat ieder jaar uit dank aan de inwoners van Obbicht aan alle belangstellenden wordt aangeboden.
Rond 18.30 uur start een sfeervol samenzijn op de markt die voor de belangstellenden zal uitmonden in vertrek naar de kerk, alwaar het Kerstconcert te beluisteren zal zijn.
Dit jaar zal ook aandacht worden geschonken aan een goed doel. Er kunnen kleine presentjes worden bekostigd door de aanwezigen die zullen worden aangeboden aan kinderen uit asielzoekerscentrum te Echt zodat ook voor deze kinderen de decembertijd wat meer warmte krijgt. Een Wensboom dus voor de kinderen van vluchtelingen uit de hele wereld, u kunt daar vrij aan deelnemen door een wenskaartje voor een van de kinderen in de boom te hangen. Wij hopen op uw enthousiaste deelname.
Tijdens het aankleden van de boom en het ontsteken van de lampjes zullen koperblazers van harmonie Concordia zorgen voor stemmige muziek en natuurlijk zorgt het dorpsplatform ter plekke ook nog voor andere sfeerverhogende elementen.
Houd u de mailing rondom deze activiteit straks goed in de gaten. Wij hopen na de opstart van vorig jaar veel Obbichtenaren te mogen ontvangen !


Maxi Dorpsdag.


Van 19 tot 21 juni 2015 zal de Maxi Dorpsdag worden georganiseerd. Een groot deel van de Obbichtse verenigingen zal hieraan medewerking verlenen. In ieder geval zal de Taptoe Born die in 2015 gehouden wordt op de Obbichter Markt deel uitmaken van deze manifestatie. Wij zullen u te zijner tijd uitgebreid over deze activiteit informeren. De voorbereidingen zijn inmiddels reeds in gang gezet en er wordt al druk vergaderd over de inhoud van het totale gebeuren. Volgende vergadering woensdag 12 november in het Wijksteunpunt te Obbicht. Wilt u deelnemen er is altijd nog ruimte tot deelname verenigingen ook particulieren die geen lid zijn van een vereniging zijn van harte welkom! dorpsplatformobbicht@gmail.com.


Wandel- en fietstochten WSP.


Zoals u weet hebben de eerste wandel-en fietstochten voor 55 plus en 55 min in oktober reeds plaats gevonden. Gezien de enthousiaste reacties op deze eerste versie gaat WSP aan de slag om hierop een vervolg in te plannen. Wij houden u op de hoogte als er concrete data te melden zijn !


Bewegingstoestel senioren.


De gemeente Sittard Geleen zal op initiatief van het Dorpsplatform over gaan tot het plaatsen van een bewegingstoestel voor senioren. U moet daarbij denken aan een buitenversie van een crosstrainer die een vaste plek krijgt. Gedacht wordt aan plaatsing in de buurt van de jeu de boules baan naast de Kerk. Wij hopen dat veel inwoners van Obbicht van dit toestel gebruik zullen maken en dat het ten goede zal komen aan de conditie van menige sportieveling.

 

Uw belang is ons belang, Ons belang is uw belang!Oranje Comité Obbicht
Al vele jaren verzorgt het Oranjecomité op Koninginnedag (-Koningsdag) een feestelijke activiteit voor de kinderen uit Obbicht. Een optocht, onder muzikale begeleiding van de harmonie en de schutterij, en na het defilé een prijsuitreiking voor de kinderen die de mooiste versieringen hebben gemaakt.
Afgelopen jaren heeft een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende verenigingen, na de optocht ook nog iets extra's georganiseerd; voor jong en oud. Dat is zeker komend jaar weer de bedoeling máár het Oranjecomité Obbicht heeft dringend behoefte aan hulp!
Wij nodigen jullie uit om de helpende hand te bieden om Koningsdag ook in 2015 en de daaropvolgende jaren tot een succes te maken. Het kost je niet meer dan 3 avonden voorbereiden van hooguit anderhalf uur op een heel jaar. Het zou toch echt jammer zijn als we moeten besluiten dat deze activiteit door gebrek aan man-vrouwkracht niet meer kan doorgaan! Behalve ouders van kinderen roepen wij ook jongeren op zich op te geven, misschien ook bruikbaar als stage-opdracht voor je opleiding?
Ben jij degene die ons gaat helpen? Neem je dan aub contact op met José Roebroek: albertroebroek@hotmail.com. 046 – 4854817 óf dorpsplatformobbicht@gmail.com


 

Meer lezen Klik hier


 

 
Dorps Ontwikkelings Programma


In de vergadering van 04 september 2014 hebben de bestuursleden van het Dorpsplatform uitgebreid aandacht besteed aan het Concept "DORPS ONTWIKKELINGS PROGRAMMA"van de Stichting Dorpsplatform Obbicht . Dit programma heeft als titel meegekregen: Obbicht: Samen Wonen..Samen Leven…Samen Sterk !
Belangrijkste en fundamentele doelstelling van het platform is het behouden en bevorderen, in de meest brede zin, van de leefbaarheid in ons dorp.

Naast de aandacht voor de historie en de karakteristiek van het dorp Obbicht zijn met name ook de actuele ontwikkelingen verwerkt:
Krimp in de regio

Het rapport zal in zijn uiteindelijke vorm worden besproken met de Gemeente Sittard Geleen en met de inwoners van Obbicht.
De bespreking met een vertegenwoordiging van de gemeente staat aan het eind van de maand oktober ingepland. Streefdatum voor deze bijeenkomst is 22 oktober aanstaande.
Dit alles moet ertoe leiden dat wij samen kijken hoe wij de grote veranderingen als dorp het hoofd moeten bieden en zodoende een aantrekkelijk dorp kunnen blijven met een eigen karakter.


Afscheid Dhr. Jan Hermans.


In de bijeenkomst van 04 september heeft het bestuur van het Dorpsplatform helaas afscheid moeten nemen van een van zijn meest ervaren leden.
Dhr. Jan Hermans heeft na 15 jaar actief lidmaatschap wegens problemen met zijn gezondheid besloten afscheid te nemen als bestuurslid en penningmeester van het Dorpsplatform.
Hoewel het bestuur alle begrip heeft voor deze moeilijke beslissing zullen wij Jan zeker gaan missen als zeer gedreven en ervaren lid.
Wij zijn heel dankbaar voor de vele uren die Jan in ons platform ten behoeve van de inwoners van Obbicht gestoken heeft en wensen hem voor de toekomst, met name wat betreft zijn gezondheid, alle goeds.

 

Kerstboom Obbichter Markt 2014.


Ook dit jaar wil het Dorpsplatform weer het initiatief nemen om te komen tot de plaatsing van een mooie kerstboom op de markt. Met de gezellige activiteit van 2013 voor ogen willen wij ook dit jaar weer een fraaie boom plaatsen.
Wij doen langs deze weg dan ook een oproep aan sponsoren om zich te melden indien zij een gedeelte van de kosten voor hun rekening willen nemen. Wij hopen dat wij ook dit jaar weer op u mogen rekenen !


Herinrichting Kerkplein naast kerktoren.


De plannen om te komen tot herinrichting van het kerkpleintje naast de oude kerktoren zijn inmiddels in een afrondingsfase gekomen. In verband daarmee is nog een tweetal bijeenkomsten gepland:

  1. Op 16 september een bijeenkomst voor de omwonenden van het kerkpleintje. Hier worden de verkeerstechnische aspecten besproken tussen bewoners en een afvaardiging van de gemeente.
    Plaats: Harmoniezaal. Aanvangstijd: 20.00 uur
  2. Op 30 september vindt voor alle inwoners van Obbicht een bijeenkomst plaats in het Wijksteunpunt van 19.00 uur tot 20.00 uur waarin de aanwezigen de verkeersinrichting kunnen bekijken die de gemeente heeft opgesteld en suggestie kunnen doen voor de inrichting van het pleintje

Wij roepen alle inwoners van Obbicht op om zoveel mogelijk gebruik te maken van deze mogelijkheid tot inspraak en informatie !


Bewegen 55 plus en 55 min.


 

 


 

Resultaten enquête behoefte onderzoek Obbicht


Het aantal respondenten dat heeft deelgenomen aan de enquête is 36. De enquête is verspreid onder 800 huishoudens, niet wetende of er 55+ plussers woonachtig zijn in het betreffende huishouden. Respons is 5% respons van het totaal aantal inwoners.


Iets meer dan de helft van de ingevulde formulieren zijn ingevuld door vrouwen. De jongste deelnemer is 54 jaar, de oudste 79. Gemiddelde leeftijd van 65 jaar.


Sporten die momenteel worden beoefend zijn fietsen, wandelen, fitness, gymnastiek, dansen, pilates, zwemmen, bridge, jeu de boules, nordic walking, dammen, tennis, spinning, aerobics, wielrennen, bewegen voor ouderen, golf, zaalvoetbal, skiën, bewegen voor diabetisch.


Bij de vraag welke sporten men graag zou willen doen komen geen andere sporten dan bovenstaand terug (behalve gymnastiek voor ouderen specifiek gericht onder professioneel toezicht). Men geeft wel aan het fietsen en wandelen (nordic walking) samen in een groepje te willen doen.


Meer dan 90% heeft de afgelopen 12 maanden aan sport- of beweegactiviteiten gedaan en twee derde zelfs meer dan 1 keer per week. Van de overige 10% die niet aan sport heeft gedaan wil de helft in de toekomst wel gaan sporten en de andere helft niet. Degene die niet willen sporten zijn wel bereid om aan een fitheidstest deel te nemen. Eveneens heeft twee derde van alle respondenten aangegeven aan een fitheidstest te willen deelnemen.


Het verband waarin men sport is verdeeld. Zo sport een derde bij een sportvereniging, een derde individueel en het overige deel in fitnesscentrum, zwembad, met therapeut of bij de seniorenvereniging. De reden waarom men afhaakt bij een sportvereniging is grotendeels gezondheidsredenen (incl. blessure of leeftijd). Maar het grootste gedeelte (70%) heeft niet afgehaakt.


Het liefst wordt er gesport in groepsverband, met een select groepje. Individueel of met een vaste sportpartner scoort samen 25%.
De reden om deel te nemen aan sport is voor alle ondervraagde de gezondheid. Daarnaast zijn redenen plezier, sociaal contact en uitlaatklep/ ontspanning.


Ruim 20 % beweegt iedere dag een half uur of langer matig intensief. De meeste ondervraagde geven aan dat ze 1-4 dagen per week matig intensief bewegen. Slechts 1 respondent komt niet aan matig intensief bewegen toe. Ook de vraag hoe vaak men aan sport wens te doen bevestigd dit doordat +/- 50 % matig intensief sport, 2x per week. 1x per week of 3of meer x per week kiezen beide een kwart van de ondervraagde. Het niveau van sporten ligt voor de meeste op recreatief niveau eventueel een toernooi of wedstrijd.


De vraag naar redenen waarom men niet of niet vaker sport zijn gevarieerd. Aanbod is onbekend, slecht bereikbare locatie, tijdstip dat niet schikt, te duur, geen sportmaatje, niet kunnen deelnemen vanwege beperking of ziekte, geen zin, men sport al genoeg of geen tijd.


Op de vraag of men meer wil gaan sporten in de toekomst geef iets meer dan gemiddeld aan dat wel te willen, iets minder is dat niet van plan en is tevreden met huidige sport en beweegintensiteit.


De ochtend lijkt het meest geschikte tijdstip om te sporten. 50% geeft aan dat dit wenselijk is. De middag en de avond scoren beide 25%.


De afstand die men wil afleggen om te sporten ligt tussen de 2-5 km voor zo'n 60% van de deelnemers. 20% wil er best meer dan 5 km voor rijden en 20% wil er niet meer dan 2 km voor rijden.


Zo'n 70% geeft aan ook in een andere wijk of buurt te willen gaan sporten. 30% blijft het liefst in het eigen dorp.


Om op de hoogte te zijn van het sport en beweegaanbod kiest men voornamelijk huis aan huis bladen, via internet, het publicatiebord aan de markt van het dorpsplatform.


Tot slot zijn er nog enkele opmerkingen geplaatst zoals, informatie ontbreekt over bestaand aanbod, aanbod is onbekend, zwembad moet open blijven in born en 1x per mand fietstocht en/of wandeltocht voor senioren.


Hoe gaat het nu verder: Samen met ECSPLORE, het Dorpsplatform en andere belangrijke betrokkenen zal er een actieplan opgesteld worden.


Dit vraagt nu, mede vanwege de vakantietijd, even tijd. Duidelijk is wel dat er een korte en lange termijn planning gemaakt gaat worden. Op korte termijn wordt er gedacht aan een wandeltocht en fietstocht waartoe u zich kunt inschrijven. Mogelijk ook de fietstocht in combinatie met en bijvoorbeeld een E-Bike controle. Voorlopig beperken wij ons met de informatie via:
- Het publicatiebord Stichting Dorpsplatform Obbicht
- Facebook
- www.dorpsplatform-obbicht.nl
- U kunt ons een bericht sturen via: dorpsplatformobbicht@gmail.com
- U kunt een van de leden van het dorpsplatform aanspreken.


Voor de lange termijn zullen wij kijken hoe we e.e.a.. kunnen uitbreiden.


U weet uiteraard dat het dorpsplatform haar activiteiten toespitst op alle gebieden van de leefbaarheid: wonen, opgroeien, verenigingen, veiligheid en bereikbaarheid en medisch en paramedish zijn voorlopig de thema's. Wilt u hierover meer weten neem dan contact met ons op!.

 

Juli 2014.

  

Nieuws 21.06.2014 

Sport- en beweeggedrag van de 55+ in Obbicht.

 

Stichting Ecsplore heeft i.s.m. het dorpsplatform Obbicht een onderzoek opgezet met betrekking tot het sport- en beweeggedrag van de 55+ in Obbicht. De gedachte hier achter is dat wij helder willen hebben welke behoefte er leeft en op welke manier we hier in de toekomst een impuls aan kunnen geven. Met het oog op de resultaten hopen wij een passend sport- en beweegaanbod af te kunnen stemmen. Dit wensen wij samen met de bestaande sportverengingen in Obbicht te realiseren. Wij willen middels deze mail aan u kenbaar maken dat het onderzoek in het weekend van 16 mei zal worden verspreid en hopen op een grote respons. U kunt het enqueteformulier downloaden door gebruik te maken van onderstaande link. Als de resultaten bekend zijn zullen we wellicht contact met u opnemen om van gedachte te wisselen welke mogelijkheden er binnen uw vereniging zijn.

http://www.thesistools.com/web/?id=414985

Met sportieve groet,

Judith van Veen Combinatiefunctionaris Sport & Educatie


Open Dorpsbijeenkomst.

 

Op 25 november a.s. nodigen het Dorpsplatform Obbicht en de Dorpsraad Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk
alle bewoners uit om aanwezig te zijn op een Open Dorpsbijeenkomst in café-zaal Aurora Grevenbicht om 20.00 uur.
Op deze avond zullen we u uitvoerig informeren over de werkzaamheden en vorderingen van de werkgroepen die
zijn ingesteld ná de Werkateliers van de gemeente en de Dorpsbijeenkomsten van de platforms begin dit jaar.
U bent allen van harte welkom op 25 november –café-zaal Aurora Grevenbicht– 20.00 uur.

 

 


Wegonderhoud gemeente Sittard-Geleen

 

De gemeente Sittard-Geleen gaat de komende tijd in verschillende straten in het stadsdeel onderhoudswerkzaamheden verrichten aan straten en wegen.
Vaak gaat ’t om kleinschalige reparaties, maar het kan ook voorkomen dat de werkzaamheden enige hinder met zich meebrengen.
In dat laatste geval worden de bewoners van de betreffende straat hiervan op de hoogte gebracht.

De volgende straten of delen van straten zijn opgenomen in het onderhoudsschema van dit jaar:

Born
Getelberg/Vauwerstraat, Heer Gosewijnstraat, Jan van Valkenburgstraat, Groenstraat, Hofstraat, Koningstraat, Oude Baan, Pastoor Kripsstraat, Prinsbisdomstraat en Wijngaardskamp.

Buchten
Boomgaardstraat, Buchterweg, Havenweg, Kerkvonderen, Leienbergstraat, Oude Baan en Past. Foragienstraat.

Einighausen
Bokslootweg/Theresiastraat, Concordiastraat, Einighauserweg, Mauritsweg, Pastoor Schijnsstraat en Theresiastraat.

Grevenbicht
Beekstraat, Burg. Houbenstraat, Hoogstraat, Houtstraat, Kastanjestraat, Merker-Eyckstraat, Stiftstraat, Thorbeckestraat en Wilgenstraat.

Guttecoven
Beukenboomsweg en Caeciliastraat

Holtum
Gulick-Gelrestraat, Paalweg, Velgraafweg en Trierveldweg

Limbricht
Allee, De Gronckelstraat en Platz

Obbicht
Dirckincklaan, Kasteelweg, Kempenweg en Koestraat

 


Burgerschap in Kripregio's

 

Een brochure hierover kun u hier downloaden.


Burgerschap in Kripregio's

 

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor de eindpresentatie van het project Burgerschap in
Krimpregio’s op 12 april 2013.
De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen voerde in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het project ‘Burgerschap in Krimpregios’ uit. In 14 pilotdorpen/ -regio’s onderzochten bewoners wat de gevolgen zijn van krimp en veranderende bevolkingssamenstelling voor de leefbaarheid. Daarbij is geïnventariseerd om welke actie en eventuele samenwerking met buurdorpen dat vraagt.

 

Lees verder>>


Dorpsplatform Obbicht 30.01.2013

 

Onderstaande thema’s en aandachtspunten zijn het resultaat van de input van het open dorpsberaad in Obbicht 16 januari jl. Gezien de grote opkomst op deze avond, meer dan 200 personen, constateren wij dat datgene wat er is ingebracht een representatief beeld schetst van de wensen, aandachtspunten- en ontwikkelpunten die de inwoners van Obbicht zien in het licht van:” Krimp en Kansen 2025!”
Aangezien verschillende thema’s een sterke overlap hebben met elkaar, in thema en tevens in de antwoorden die gegeven zijn, kiezen wij ervoor de verschillende thema’s te clusteren. Bovendien denken wij dat, uitgaande van het feit dat de thema’s verdere uitdieping behoeven, dit voor Obbicht een meer pragmatische aanpak is. Uitgangspunt is ook dat elke werkgroep een contactpersoon namens het dorpsplatform behoeft waarbij mogelijk deze persoon, zeker in de startfase, het voortouw zal moeten nemen. Daar waar de werkgroep zelfstandig aan de slag gaat kan deze contactpersoon op de achtergrond functioneren, vanzelfsprekend heeft dit laatste de voorkeur. Kortom de inzet van deze contactpersoon zal dus wisselend zijn.
In de verdere aanpak is het de bedoeling dat de geclusterde thema’s uitgediept worden in een zestal werkgroepen. Hierbij wordt, voor zover mogelijk, aangesloten bij reeds bestaande werkgroep (-en) in het dorp. Deze werkgroepen kunnen uitgebreid worden met andere deelnemers die zich hebben aangemeld tijdens het open dorpsberaad en hebben aangegeven bereid te zijn hun medewerking te verlenen.

 

Lees verder>>


 

Aanpak uitwerking bewonersavonden Obbicht en Grevenbicht


Obbicht 04 maart 2013

 

Op 9 en 16 januari 2013 vonden er bewonersavonden plaats in Grevenbicht en Obbicht. De doelstelling was om de inwoners van beide kernen te betrekken bij het leefbaar houden van zowel Obbicht als Grevenbicht. Daarvoor zijn 10 thema’s in werkgroepen besproken.

Het Dorpsplatform Obbicht heeft, samen met Grevenbicht, gebruik gemaakt van procesondersteuning door VKKL ( Vereniging Kleine Kernen) en de Heidemy. Deze ondersteuning is als zeer deskundig en positief ervaren. T.b.v. een verdere voortgang van het Landelijk Pilotproject: “Leefbaarheid in 2025 en actief Burgerschap” is het voor het platform van Obbicht gewenst dat deze ondersteuning voorlopig gecontinueerd kan worden met als doel uitwisseling van de ontwikkelingen m.b.t. leefbaarheid (werkgroepen) tussen de beide dorpen maar ook in welke samenwerkingsvorm beide platforms mogelijkheden zien om verder optimistisch de toekomst in te stappen.

De op de genoemde avonden gegeven input door de inwoners van de beide dorpen treft u bijgaand de resultaten aan van het Open Dorpsberaad in Obbicht.

Aangezien verschillende besproken thema’s een sterke overlap hebben met elkaar, in thema en tevens in de antwoorden die gegeven zijn, is ervoor gekozen in dit rapport een aantal thema’s te clusteren. Het is noodzakelijk dat een aantal thema’s verder wordt uitgediept. Dit wordt aangepakt door per thema een werkgroep samen te stellen, waarin voorstellen worden ontwikkeld m.b.t. de punten die op de bewonersavonden naar voren zijn gebracht.

Er wordt voorkeur aan gegeven om werkgroepen zowel in Obbicht als in Grevenbicht aan het werk te zetten, maar er wel voor te zorgen dat er voldoende overleg plaatsvindt tussen deze werkgroepen.

Per werkgroep wordt er een contactpersoon vanuit het platform aangewezen die zeker in de startfase, het voortouw zal moeten nemen. Daar waar de werkgroep zelfstandig aan de slag gaat kan deze contactpersoon op de achtergrond functioneren, vanzelfsprekend heeft dit laatste de voorkeur. Kortom de inzet van deze contactpersoon zal dus wisselend zijn. Een enkele keer plenair overleg tussen de werkgroepen is eveneens zinvol.

De vraag is welke bijdrage de gemeente aan dit proces kan verlenen. Met name bij gesubsidieerde instellingen zoals verenigingen, comité ’s, stichtingen, etc. is het van belang dat dit in kaart wordt gebracht. Maar wij denken ook dat het geen kwaad kan een beroep te doen op anderen. Te denken valt aan procesondersteuning bv. door inzet van expertise door PIW. Uiteraard alleen daar waar men open staat hiervoor. Er lijkt echter behoefte te zijn hiertoe, zo bleek tijdens het open dorpsberaad.

De werkgroepen zullen facilitering behoeven, er moeten financiën beschikbaar komen t.b.v. het huren van een vergaderruimte etc. Niet uitgesloten is ook dat, op onderdelen, verdere procesondersteuning noodzakelijk is.

Bovendien ziet het ernaar uit dat er voor specifieke zaken onderzoek noodzakelijk zal zijn. Vooral als het gaat om woon- en winkelvoorzieningen, leegstand en prognose rondom leegstand. Maar ook rond medische en paramedische voorzieningen met als uitgangspunt dat hiertoe voldoende spreiding zal moeten zijn tussen de beide dorpen Obbicht/Grevenbicht. Ook als dit betekent dat er zaken verplaatst moeten worden.

Verder lijkt het ons belangrijk dat de contactpersonen op een structurele wijze contacten onderhouden met de gemeente en op deze wijze input leveren aan de leefbaarheidsagenda van de gemeente Sittard-Geleen.

Met dank aan de inwoners van Obbicht en Grevenbicht-Schipperskerk- Papenhoven, aan de procesondersteuners Alle Postmus, Monique Steyvers, Dick Rootert en Rick van Meel en aan de collega’s van Grevenbicht.

Stichting Dorpsplatform Obbicht

 


 

Bewonersbijeenkomst 16 januari 2013 in de Harmoniezaal

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er de komende jaren, vooral als gevolg van de naderende krimp, veel veranderingen op ons afkomen. Dat dit vooral gevolgen heeft voor de leefbaarheid in de kleine kernen en dorpen zal u beslist, uitgaande van de vele berichten in de kranten, niet verbazen.

Maar… wat betekent dit nu voor Obbicht?


Kortom : hoe ziet het er nu en over enkele jaren uit als gevolg van de krimp en welke voorzieningen zijn er minimaal nodig om de leefbaarheid op een maximaal peil te houden zodat het in Obbicht fijn wonen en leven blijft?
Wat verwachten wij van de beleidsmakers (van de gemeente en anderen) op dit punt en waar kunnen wij op welke manier samenwerken met elkaar?

Met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL) heeft uw Dorpsplatform de handen in elkaar geslagen met de Dorpsraad van Grevenbicht-Papenhoven-Schipperskerk. Nu is het aan ú om uw stem te laten horen, om te laten weten welke mogelijkheden ú ziet om de naderende dreigingen om te zetten in Kansen en Mogelijkheden. Wat zijn voor u belangrijke aandachtspunten hierbij? Om de beleidsmakers van de toekomst te laten weten wat u van hen verwacht op dit punt maar ook samen te kijken hoe wij in het dorp de komende jaren kunnen samenwerken met elkaar en met de omliggende dorpen.

Daartoe nodigen wij u uit voor een open bijeenkomst op woensdagavond 16 januari a.s. in de Harmoniezaal.
De avond begint om 19.30 uur met ontvangst, het programma start om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur.

De gemeente heeft ons toegezegd dat de hoofdthema’s die uit deze bijeenkomst komen zullen worden uitgediept in een vervolg leefbaarheidsatelier dat hierna georganiseerd wordt.
Wij hopen op een massale opkomst; de koffie staat voor u klaar!

 

 

 


 

Sluiting basisschool Obbicht.

 

Obbicht 18 december 2012
Aan: Inwoners van Obbicht

Geachte inwoners,
Uiteraard zijn wij allemaal zeer geschokt, en onaangenaam verrast, door het concept- besluit van de stichting Kindante om onze basisschool in Obbicht te sluiten.
Uiteraard begrijpen wij dat er gezien de Krimp in de nabije toekomst maatregelen nodig zijn. Wij vinden echter dat de maatregelen die genomen moeten worden, de oplossingen, in overleg met de inwoners van Obbicht uitgewerkt moeten worden. Hierbij is samenwerking tussen de inwoners (individuele inwoners en verenigingen) van Obbicht, het onderwijs
(Kindante) en de gemeente van groot belang. Het spreekt voor zich dat eveneens de samenwerking met de inwoners van Grevenbicht noodzakelijk is. Hiertoe heeft uw platform al langere tijd gesprekken met de Dorpsraad van Grevenbicht.
Aansluitend hierop hebben wij in onze jaarlijkse nieuwsbrief al een 1e oproep geplaatst om u uit te nodigen voor een bijenkomst op woensdagavond 16 januari a.s.
Deze nieuwsbrief ligt momenteel bij de drukker. Wij hebben er nu voor gekozen om deze informatie alvast hier kenbaar te maken. Overigens is deze stap eveneens besproken met de organiserende verenigingen mini Dorpsdag/Koninginnedag in november jl. De planning van deze bijeenkomst lag dus al vast voordat wij afgelopen dinsdag 11 december onaangenaam verrast werden met het concept- besluit van Kindante.

Vanavond is er, zoals de meeste mensen weten, een bijeenkomst voor ouders op de school. Helaas, wij hadden dat graag gewild, kunnen wij hier niet aanwezig zijn.

Wij hopen van harte dat wij samen met u allen voldoende tijd krijgen van Kindante om te zoeken naar andere alternatieven, andere oplossingen die voor alle partijen werkbaar is, dan het sluiten van onze school; o.i. het hart van ons dorp. Wij hopen dus ook dat u aanwezig zult zijn op woensdag 16 januari a.s.

Stichting Dorpsplatform Obbicht.

 


 

Partners in Welzijn brengt graag onderstaand bericht onder uw aandacht :

 

Zin in Vriendschap U ook?

Wellicht heeft u het al eens voorbij zien komen in de krant, op tv of in een huis-aan-huisblad; de Vriendschapscursus.
Velen gingen u voor en zij zijn een mooie ervaring rijker!
De cursus Zin in Vriendschap is een cursus waarin mannen en vrouwen boven de 55 jaar hun ervaring met vriendschap op een rij zetten en deze met andere mensen uitwisselen. Maar dat niet alleen! U gaat zelf actief aan de slag.
Onderwerpen en vragen die aan bod komen zijn onder andere: hoe sta ik in een vriendschap op dit moment, welke kwaliteiten breng ik mee als vriend(in), hoe maak ik nieuwe contacten, hoe kan ik een bestaande vriendschap verdiepen en omgaan met conflicten.

De cursus Zin in Vriendschap is ontwikkeld aan de Radboud Universiteit Nijmegen en wordt aangeboden door Partners voor de inwoners van Geleen, Sittard en Born.

De cursus wordt op 2 locaties gegeven.

Locatie Sittard:
De eerste cursusbijeenkomst is op dinsdag 18 september in Wijksteunpunt Gelderhof,
Gelderhof 2 in Sittard van 14 tot 16 uur.

Locatie Geleen:
De eerste cursusbijeenkomst is op maandag 24 september in Wijkcentrum Lindenheuvel,
Hyacintenlaan 33 in Geleen van 14 tot 16 uur.

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur en kost 25,-. Voor meer informatie en inschrijving kunt u contact opnemen met Marla Geurts, tel.(046) 457 19 19 of mgeurts@piw.nlHuishoudelijk Reglement beschikbaarIn de vergadering van het Dorpsplatform van 13 september j.l. is het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.
Belangstellenden kunnen een exemplaar hiervan opvragen bij de secretaris:
dhr. Ron Roumen, Koestraat 10-A. Tel. 06-20402464.